Sunday, 2 March 2008

[EN] Contents / [RO] Cuprins

[EN] Due to the growing number of posts I had to come up with a solution for simplifying the access to a particular series of little stories – a link to the current bilingual post. [RO] Din pricina numărului de postări în creştere a trebuit să găsesc o soluţie de simplificare a accesului la o anumită serie de povestioare – o legătură către prezenta postare bilingvă. .

[EN] All active links will be marked only with this colour [!"£$%^&*@#], while this one [!"£$%^&*@#] will be used for aesthetical reasons. [RO] Toate legăturile active vor fi marcate numai cu această culoare: [!"£$%^&*@#], în vreme ce aceasta [!"£$%^&*@#] va fi folosită din motive estetice. .

[EN] Moreover, the growing number of people accessing my blog from different countries, and this gift from God of making friends all over the world, make me feel obliged to write more in English. [RO] Mai mult, numărul în creştere de cititori din diferite ţări, şi darul lui Dumnezeu de a-mi face prieteni peste tot în lume, mă fac să mă simt obligat de a scrie mai mult în engleză. .

[EN] My posts will be divided into the six (I. to VI.) categories below. [RO] Postările mele vor fi împărţite în cele şase (de la I. la VI.) categorii de mai jos.

[EN] The bilingual ones will always be marked with [EN]/[RO], while for any others it would be easy to guess the language used (simply the first, while the translation is in brackets). [RO] Cele bilingve vor fi întotdeauna marcate cu [EN]/[RO], în timp ce pentru restul va fi uşor de dedus limba folosită (pur şi simplu prima, în timp ce traducerea apare în paranteze).

I. Bilingual series/Seriale bilingve:
{1} [EN] Grave and unpleasant readings / [RO] Lecturi grave şi neplăcute(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
{2} [EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25)
{3} [EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23)
{4} [EN] Not worth trying in the UK / [RO] Nu merită încercat în UK(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22)
{5} [EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31)
{6} [EN] No comment / [RO] Fără comentarii (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40)

II. Series in English/Seriale în engleză:
{1} An atheist reborn in the Orthodox Church [Un ateu renăscut în Biserica Ortodoxă](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
{2} Witty bits from what I learned in the UK [Vorbe de duh din ce am învăţat în UK](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21)
{3} A crossroads of the Orthodox World [O răscruce a Lumii Ortodoxe](1), (2), (3), (4), (5), (6)
{4} About public transport in the UK [Despre transportul în comun în UK](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23)
{5} UK’s motor vanity fair [Bâlciul deşertăciunilor cu motor din UK](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28)
{6} God’s place in a humanist society [Locul lui Dumnezeu într-o societate umanistă](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24)

III. Series in Romanian/Seriale în română:
{1} Femeile în UK [Women in the UK](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25)
{2} La muncă în UK [Working in the UK](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
{3} Ortodoxia în East Sussex [Orthodoxy in East Sussex](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
{4} Studentul nostru, stăpânul nostru [Our student, our master](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
{5} Din viaţa studenţească [Student life](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
{6} Chestii d-astea, numai la britanici [Things like these, only at the Brits](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37)
{7} Alcoolul ăsta, prietenul cel mai bun al britanicului? [This alcohol, a Brit's best friend?](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19)
{8} Aşteptând încă revoluţia mondială... [Still waiting for the world revolution...](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
{9} Din raidurile mele prin inima Scoţiei [From my forays into Scotland's heartland](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26)
{10} Ortodoxia în Scoţia [Orthodoxy in Scotland](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
{11} Urme româneşti pe cuprinsul UK [Romanian traces throughout the UK](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

IV. Unique posts/Postări unice – [RO]:
{1} Îndrăgostit de SUA, învăţând despre UE [In love with the USA, learning about the EU]
{2} O prea mică eroare... [A too little error...]
{3} Încălzirea globală? [Global warming?]
{4} Vremea asta nu e chiar imposibilă [This weather is not so impossible]
{5} "Strigătul râmelor stropşite" - Partea proastă ["The cry of trampled rain worms" - The bad part]
{6} "Strigătul râmelor stropşite" - Partea bună ["The cry of trampled rain worms" - The good part]
{7} Două categorii fericite: nefumătorii şi băutorii [Two happy categories: nonsmokers and drinkers]
{8} Dumnezeii din plase [The gods from the bags]
{9} Suveniruri fără suflet, suveniruri drăguţe [Soulless souvenirs, nice souvenirs]
{10} România, în Camera Lorzilor [Romania, in the House of Lords]
{11} O teorie a conspiraţiei [A conspiracy theory]
{12} Gunoiul britanic, vedetă necontestată a CCTV [Brit trash, undisputed star of CCTV]
{13} O eroare mai amuzantă [A funnier error]
{14} Biroul unui blogger [A blogger's desk]
{15} România, în pălăvrăgeala a doi scoţieni [Romania, in two Scotsmen’s chat]
{16} Biserica cu două altare din Londra [The church with two altars from London]
{17} Când devenim o ‘persoană’? [When do we become a ‘person’?]
{18} Refuzându-ne scutul credinţei, rămânem fără de apărare [Refusing ourselves the shield of faith, we remain defenseless]
{19} Unde găsesc o biserică ortodoxă în UK? [Where do I find an orthodox church in the UK?]
{20} Alcoolul ăsta, prietenul cel mai bun al românului? [This alcohol, a Romanian’s best friend?]
{21} Cum poate discrimina corectitudinea politică [How can political correctness discriminate]
{22} Trei din patru britanici visează la emigrare [Three in four Britons dream of emigration]
{23} O alegere ucigaşă, vândută la televiziune [A murderous choice, sold on television]
{24} Liberă să alegi... uciderea unei FIINŢE UMANE nenăscute [Free to choose… the killing of an unborn HUMAN BEING]
{25} Mai sunt românii o naţiune creştină? [Are Romanians still a Christian nation?]
{26} Un gust amar de birocraţie britanică [A bitter taste of British bureaucracy]
{27} Aruncă în aer nişte oameni, salvează planeta! [Blow up some people, save the planet!]
{28} Cetăţenia europeană poate schimba lumea [The European citizenship can change the world]
{29} Nu eşti online? De-abia exişti ca cetăţean! [Not online? You barely exist as citizen!]
{30} O dedicaţie de Crăciun: fanilor acestui blog [A Christmas dedication: to this blog’s fans]
{31} Un birou consular românesc la Edinburgh [A Romanian consular office in Edinburgh]
{32} Din senin?! [Out of the blue?!]
{33} UE şi SUA: două mari puteri, două femei gârbove [EU & USA: great powers, hunchback women]
{34} Mai poate ‘vinde’ ceva creştinismul în EU? [Can Christianity still ‘sell’ anything in the EU?]
{35} Parcuri prietenoase, un motiv pentru a-ţi fi dor de Londra [Friendly parks, a reason to miss London]
{36} Leneşii greci, hoţii români şi restul de europeni ‘corecţi’ [Lazy Greeks, Romanian thieves, and the rest of ‘correct’ Europeans]
{37} Răzmeriţele din Anglia – faţa hâdă a nihilismului [Riots in England – the hideous face of nihilism]
{38} Martiri uitaţi, naţiuni în decădere [Forgotten martyrs, decaying nations]
{39} Crucea lui Hristos, semnul Adevărului [Christ’s Cross, the sign of the Truth]
{40} Ochelari de soare contra unei lumi strălucitoare [Sunglasses against a glittering world]
{41} Halloween – o periculoasă trivializare a morţii [Halloween – a dangerous trivialisation of death]
{42} Există o autentică fascinaţie românească pentru îmbrăcămintea britanică? [Is there an authentic Romanian fascination with British clothing?!]
{43} ‘Oamenii de rând’ în arta urbană britanică [The ‘commoners’ in British urban art]
{44} Când locomotivele stabileau ‘standarde’ de viteză... [When locomotives set speed ‘standards’…]
{45} Novlimbă: pot oamenii să-şi ‘reîncarce’ bateriile şi să fie ‘deştepţi’ precum computerele? [Newspeak: can people ‘recharge’ their batteries and be ‘smart’ like computers?]
{46} România fără rost a lui I.L. Caragiale, o sută de ani mai târziu... [I.L. Caragiale’s aimless Romania, a hundred years later…]
{47} Cod portocaliu [Code Orange]
{48} Democraţie românească în 2012: taxare fără reprezentare [Romanian democracy in 2012: taxation without representation]
{49} Uşi către lumi paralele [Doors to parallel worlds]
{50} Ipocriţi bine-informaţi [Well-informed hypocrites]
{51} Feţe ale bătrâneţii [Faces of old age]
{52} Ziua eroilor [Heroes’ Day]
{53} Îngheţată olandeză?! [Dutch ice cream?!]
{54} Leacuri pentru mahmureala de după alegeri [Cures for the post elections hangover]
{55} Poduri pe cer [Bridges on the sky]
{56} Înfruntând canicula… [Facing the heat…]
{57} Ringhişpil de ură [Merry-go-round of hatred]
{58} Minciuna repetată de un milion de ori… [The lie repeated a million times…]
{59} Viitorul uitându-se în ochii noştri [The future looking into our eyes]
{60} Mănăstirea Putna – “Ierusalimul neamului românesc” [Putna Monastery – “Romanian nation’s Jerusalem”]
{61} Masaj pe stradă?! [Massage on the street?!]
{62} Confortabil, dar trist… [Comfortable, but sad…]
{63} Comoara nevăzută [The unseen treasure]
{64} Cum se face whisky-ul [How is whisky made]
{65} Un gând la moarte [A thought on death]
{66} Falşi potenţatori de productivitate a muncii [False work productivity enhancers]
{67} Ciudăţenie de toamnă (1) – ardeiul iute violet [Autumn oddity (1) – the violet hot pepper]
{68} Ciudăţenie de toamnă (2) – altoind măr la un păr [Autumn oddity (2) – grafting apple to a pear tree]
{69} Ciudăţenie de toamnă (3) – dezamăgirea [Autumn oddity (3) – the disappointment]
{70} Cursa nebună spre vârful muntelui [The insane race to the top of the mountain]
{71} Cinci ani de blogging [Five years of blogging]
{72} Bucureşti, carte poştală... [Bucharest, postcard...]
{73} Timp de rugăciune [Prayer time]
{74} Demnitate grecească [Greek dignity]
{75} Savaliada – de la o unitate militară anti-aeriană la o oază anti-sărăcie [Savaliada – from an anti-aircraft military unit to an anti-poverty oasis]
{76} Nimic nu e imposibil: Aducem Basarabia acasă! [Nothing’s impossible: Bringing Bessarabia home!]
{77} Cea mai fericită femeie [The happiest woman]
{78} Ce face Fundaţia ‘Sf. Sava de la Buzău [What ‘St. Sava from Buzău’ Foundation does]
{79} Ajutorul nepreţuit nu costă mai mult decât un mic act de voinţă... [Priceless help doesn’t cost more than a little act of will...]

V. Unique posts/Postări unice – [EN]:
{1} The UK, in the eyes of an Afghan taxi driver [UK, în ochii unui şofer de taxi afgan]
{2} To my Orthodox brothers in the UK [Fraţilor mei ortodocşi din UK]
{3} What I want this blog to be about [Despre ce vreau să fie blogul acesta]
{4} The end of Scottish dream of independence? [Sfârşitul visului scoţian la independenţă?]
{5} British English vs American English: two quarrel(l)ing stepsisters [Engleza britanică vs engleza americană: două surori vitrege la harţă]
{6} Bad news for photoholics: pictures of British policemen are forbidden [Veşti proaste pentru fotoholici: pozele cu poliţişti britanici sunt interzise]
{7} The good news that never grows old [Vestea bună care nu îmbătrâneşte niciodată]
{8} Is the UK such a bad place to live in? [Este UK un loc atât de rău în care să trăieşti?]
{9} An independent Scotland: a stupid dream or a chance for better? [O Scoţie independentă: un vis stupid sau o şansă de mai bine?]
{10} Are there ‘Christian values’ left in the UK? [Mai sunt ‘valori creştine’ rămase în UK?]
{11} The slow but certain death of Anglicanism [Moartea lentă, dar sigură a anglicanismului]
{12} “Many waters cannot quench love…” [“Marea nu poate stinge dragostea…”]
{13} Two years have passed… [Au trecut doi ani…]
{14} Not only banks give bonuses in the UK [Nu doar băncile dau bonusuri în UK]
{15} “Bless My Enemies, O Lord!” [“Binecuvântează-mi vrăjmaşii, Doamne!]
{16} An airplane crash makes the ‘perfect crime’ [O prăbuşire de avion este ‘crima perfectă’]
{17} A ‘British Obama’ and little truths that won’t change anything [Un ‘Obama britanic’ şi mici adevăruri care nu vor schimba nimic]
{18} How differently England and Scotland voted [Cât de diferit au votat Anglia şi Scoţia]
{19} What the West cannot understand about Orthodoxy [Ce nu poate pricepe Vestul despre Ortodoxie]
{20} The long summer of discontent awaiting us [Lunga vară a nemulţumirilor care ne aşteaptă]
{21} It’s said that all roads lead to Rome… [Se zice că toate drumurile duc la Roma…]
{22} Some adorably useful buses [Nişte autobuze adorabil de utile]
{23} A ‘risk’ of reporting crimes in the UK [Un ‘risc’ al reclamării infracţiunilor în UK]
{24} Could the sun shine again over the UK? [Ar putea străluci soarele din nou peste UK?]
{25} Brits are losing their patience to queue [Britanicii îşi pierd răbdarea de a sta la coadă]
{26} John Lennon and the overpopulation myth [John Lennon şi mitul suprapopulării]
{27} Racism in the ranks of British Police [Rasism în rândurile Poliţiei Britanice]
{28} A military power of ‘first rank’ decimated by budgetary cuts [O putere militară de ‘prim rang’ decimată de tăieri bugetare]
{29} My 8th trip to EU’s Mecca (Brussels) [A 8-a mea călătorie la Mecca UE (Bruxelles)]
{30} Real time blogging… [Blogging în timp real…]
{31} The European Citizens’ Initiative: could it improve anything? [Iniţiativa Cetăţenească Europeană: ar putea îmbunătăţi ceva?]
{32} A third consecutive harsh winter in the UK [O a treia iarnă aspră consecutivă în UK]
{33} Christ’s Holy Face in a disfigured world [Chipul Sfânt al lui Hristos într-o lume desfigurată]
{34} A joke about Germany’s supremacy in Europe [O glumă despre supremaţia Germaniei în Europa]
{35} The world is ablaze [Lumea este în flăcări]
{36} Material wealth and British unhappiness [Bunăstare materială şi nefericire britanică]
{37} Why ALL things are going from bad to worse [De ce TOATE lucrurile merg din rău în mai rău]
{38} A royal irrelevance [O irelevanţă regală] 
{39} The Scottish National Party may no longer be a mere curiosity [Partidul Naţional Scoţian s-ar putea să nu mai fie doar o curiozitate]
{40} Towards a grievous failure of British democracy [Către un eşec dureros al democraţiei britanice]
{41} Into a fairytale realm of wooden toys [Într-un tărâm de basm al jucăriilor din lemn]
{42} A new Ottoman Turkey – an unforgivable courage [O nouă Turcie Otomană – un curaj de neiertat]
{43} The Road to happiness doesn’t pass on trodden commercial streets [Drumul spre fericire nu trece pe artere comerciale bătătorite]
{44} UK’s Prince of Wales, the future Charles III of Romania? [Prinţul Ţării Galilor al UK, viitorul Carol al III-lea al României?]
{45} Will the Eurozone crack? [Va crăpa Eurozona?]
{46} Hollow triumphalism [Triumfalism găunos]
{47} A taste of the endless night [O pregustare a nopţii fără sfârşit]
{48} Romanians to their former ‘orange’ hero: “Come out, ordinary mutt!” [Românii către fostul lor erou portocaliu’: “Ieşi afară, javră ordinară!”]
{49} Wind farms trigger ‘bad’ climate changes [Fermele eoline declanşează rele’ schimbări climatice]
{50} A message to Big Brother: We’re photographers, not terrorists! [Un mesaj către Big Brother: Suntem fotografi, nu terorişti!]
{51} The Holy Fire [Sfânta Lumină]
{52} Goodbye, rightist hypocrite! Welcome, leftist hypocrite! [La revedere, ipocrit de dreapta! Bun venit, ipocrit de stânga!]
{53} Cranes over Bucharest [Macarale peste Bucureşti]
{54} Brussels, the European capital of begging? [Bruxelles, capitala europeană a cerşetoriei?]
{55} Clean like a hospital?! [Curat ca un spital?!]
{56} Chains for a former Prime Minister of Romania [Lanţuri pentru un fost premier al României]
{57} Coup d’état in Romania?! Or just an outburst of orange hysteria? [Lovitură de stat în România?! Sau doar o răbufnire de isterie portocalie?]
{58} What makes Russia ‘great’ and what ‘belittles’ Great Britain [Ce face Rusia ‘mare’ şi ce ‘micşorează’ Marea Britanie]
{59} Lay monuments pointing at the sky [Monumente laice arătând către cer]
{60} The happiness of having a cross to bear [Fericirea de a avea o cruce de purtat]
{61} Life after prosperity [Viaţă după prosperitate]
{62} One of the most shameless consumerist deceits: ‘soft’ drinks [Una dintre cele mai neruşinate înşelăciuni consumiste: băuturile ‘răcoritoare’]
{63} The most beautiful park I’ve ever seen… [Cel mai frumos parc pe care l-am văzut vreodată...]
{64} A truth worth being told over and over again: Bessarabia is Romania! [Un adevăr care merită spus iarăşi şi iarăşi: Basarabia e România!]
{65} The crippled giant [Gigantul infirm]
{66} Colourless sea [Mare fără culoare]
{67} A man and his shadow [Un om şi umbra lui]
{68} The end of toys?! [Sfârşitul jucăriilor?!]
{69} Romanians, victims of racism in Brighton [Români, victime ale rasismului în Brighton]
{70} Margaret Thatcher had some kind of a faith… [Margaret Thatcher avea un soi de credinţă…]
{71} Yearning for a return to Holy Mount Athos [Dor de o întoarcere în Sfântul Munte Athos]
{72} A glance into the depths of Romania: The Sunday of Romanian Saints [O privire către străfundurile României: Duminica Sfinţilor români]
{73} SUVs don’t guarantee hapiness, do they? [SUV-urile nu garantează fericirea, nu-i aşa?]
{74} The Slaughter [Măcelul]

VI. Bilingual posts/Postări bilingve:
{1} [EN] Punished smokers / [RO] Fumători pedepsiţi
{2} [EN] St. Andrew’s Cross / [RO] Crucea Sf. Andrei
{3} [EN] Every 99 years… / [RO] La fiecare 99 de ani…
{4} [EN] Political promises [RO] Promisiuni politice

5 comments:

Anonymous said...

Well done!!!
Punct ochit ,punct lovit,mi-ai citit gandul,chiar vroiam sa-ti scriu sa-ti faci ordine in blogul tau,ca prea erau toate aruncate din avion,amestecate si inca ceva dar sa nu fie cu suparare,scrii lucruri foarte importante si multi iti citesc blogul asa incat s-ar cuveni sa folosesti un limbaj adecvat,academic; iti dau cateva exemple ca sa nu spui ca vorbesc de pe pereti si nu ti-am citit blogul

*"Umanistii astia seculari...."
*"Alcoolul asta, prietenul cel mai bun al britanicului...."
*"clădirea asta atât de posomorâtă...."
*"coliva asta grecească nu are nicidecum aspectul şi gustul unui desert ..."
*"revoluţionarii ăştia pretind că, de fapt, un regim marxist pur nu a existat până acum în istorie, iar regimurile din URSS, ..."
si altele,acestea sunt doar cateva,scuze pentru aceasta observatie,sa nu fie cu suparare,dar stiu ca poti scrie si asa "Această studentă din Bulgaria este binecuvântată (sau împovărată în lumea de azi?) cu tipul de frumuseţe pe care sigur că nu doar un visător incurabil ca mine o observă, ci şi traficanţii ..." sau
"Gunoiul britanic,vedeta necontestata...." ceea ce e mult mai bine.

Mult succes in continuare!

MunteanUK said...

multumesc de observatii, din care infumuratul de mine nu a inteles decat un lucru cu care as putea fi de acord: anume ca este mai bine sa folosesc forma literara a pronumelor demonstrative (acesta, acestia, aceasta, acestea etc) in loc de astia/astea.

nu ma sinchisesc ca ar fi vorba de variante "neliterare", insa inteleg ca folosirea acestora din urma are o usoara nota peiorativa, de depreciere a celui/celor la care vorbitorul se refera. strict dpvd "asta" :), este o observatie demna de luat in seama!

mai sunt de acord si ca o ordonare se impunea, dar am o mica precizare, ca doar asa suntem iubitori de sine si ne place sa ne disculpam. insasi natura unui blog presupune aruncarea gandurilor online in forma in care vin, in ordinea in care vin, amestecate. apoi, ce am pus in seriale nu puteam scrie deodata, intr-o singura noapte. asadar, dezordinea nu era voita, ci oarecum "specifica" acestei tehnologii. dar, tocmai pentru ca mi-a dat Domnul darul de a fi ordonat (pe care eu il duc adesea in extrema perfectionsimului, care este un pacat), m-am straduit sa pun lucrurile intr-o ordine asupra careia sa am mai mare control decat asupra sistemului de arhivare oferit de platforma Blogger a Google.

in fine, exista si observatii cu care nu sunt nicidecum de acord. pe de o parte, nu cred deloc ca "scriu lucruri foarte importante". Unul singur din istoria omenirii (si cred ca din blogul meu reiese clar Cine este - Domnul Iisus Hristos) a avut si are lucruri cu adevarat importante de spus. pe El ar trebui sa-L credem.

recunosc ca parerea de sine se mai umfla uneori in mine ca in broscoiul care a vrut sa ajunga cat un taur, astfel ca ajung sa consider ca scriu lucruri dragute de citit (decat ce scriu mii de alti bloggeri), frumos ambalate stilistic, si poate, pana la un punct, chiar utile cuiva care ar dori sa stie cum este viata in UK. totusi, nu vad in ce sens ar putea fi "foarte importante" toate "astea" :)

pe de alta parte, nu inteleg de ce "s-ar cuveni sa folosesc un limbaj academic, adecvat". de ce "academic" - scriu cumva vreo lucrare de doctorat online, tin vreo conferinta, dau vreun examen?! in ipostaza de fata, nici macar nu sunt in excercitiul functiunii mele de slujbas la un cotidian national... "adecvat" la ce anume? la cine si la gusturile cui?

nu ma indoiesc de bunavointa observatiilor, asadar, de la caz la caz, de unele voi tine cont, de altele - nu. Doamne ajuta!

Anonymous said...

wgitla asta m-am referit ,ca scrii lucruri serioase,poate ca a fost cam fortat spus foarte importante( si nu m-am indoit niciodata de care cuvant trebuie sa ascultam in primul rand,caci El este Cuvantul "La inceput era Cuvantul si Cuvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cuvantul"In 1,1).

asadar,scrii lucruri serioase celor care ar vrea sa stie cum este viata in UK ,Scotia,care poate nu au avut ocazia sau posibilitatea sa viziteze o alta tara decat Romania si nu scrii nici o lucrare de doctorat,dar efectiv e mai bine sa folosesti-asa cum ai spus-forma literara a pronumelor demonstrative :)

nu te-am criticat, a fost o simpla observatie.Doamne ajuta!

roxana said...

de ce te complici? poti sa scrii doar in engleza..
cred ca lumea intelege

MunteanUK said...

nu mi se pare ca ma complic si ar fi bine sa nu mai judecam lumea doar prin prisma propriei perspective. nu toti cititorii mei cunosc suficienta engleza, incat sa pot decreta ca "lumea intelege" - pe de alta parte, daca accesarile mele continua sa fie in majoritate din afara Romaniei, este posibil sa acord mai mult timp postarilor in engleza. sa ai o primavara frumoasa, draga Rox!