Friday, 15 January 2010

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (8)

[EN] I don’t know whether he ever read a poem by Mihai Eminescu... [RO] Nu ştiu dacă a citit vreodată o poezie de Mihai Eminescu...

[EN] ....but His Royal Highness Charles, the Prince of Wales, patronizes a foundation which bears the name of Romania’s national poet. [RO] ...dar Alteţa Sa Regală, Charles, Prinţul de Wales, are sub patronajul său o fundaţie care poartă numele poetului naţional al României.

[EN] This Mihai Eminescu Trust (MET) probably does many good things… in preserving the architectural heritage of the Saxon villages in Transylvania[RO] Această Mihai Eminescu Trust (MET) ptobabil că face multe lucruri bune… în conservarea moştenirii arhitectonice a satelor săseşti din Transilvania.

[EN] …but what does this have to do with Eminescu?! [RO] …dar ce are aceasta de-a face cu Eminescu?

[EN] Apart from the poet’s fascination with Transylvania and the German culture, I don’t see any connection. [RO] În afară de fascinaţia poetului pentru Transilvania şi cultura germană, nu văd nicio legătură.

[EN] Nor have I noticed on MET’s website any special reference to this overhwhelming personality – poet, jurnalist… and martyr. [RO] Nici nu am observat pe siteul MET vreo referire specială la copleşitoarea lui personalitate – poet, jurnalist... martir.

[EN] According to a good-established custom (although the exact date of bith is disputed), Eminescu was born on this day born 160 years ago. [RO] Conform unei tradiţii bine-stabilite (deşi data exactă a naşterii rămâne este disputată), Eminescu s-a născut în această zi cu 160 de ani în urmă.

[EN] His place in Romanian culture matches the place of William Shakespeare in English culture. One could hardly find any author at least half as influent as him. [RO] Locul lui în cultura română este echivalent cu locul lui William Shakespeare în cultura engleză. Cu greu ar găsi cineva vreun autor măcar pe jumătate influent ca el.

[EN] The more some protest against this ‘dogma’, the more they prove his unrivalled place in Romanians’ history. [RO] Cu cât unii protestează împotriva acestei ‘dogme’, cu atât dovedesc mai mult locul său fără rival în istoria românilor.

[EN] Just like Shakespeare still has a lot to say about the English (and all Britons), Eminescu wrote about Romanians, as if he were writing today. [RO] Întocmai cum Shakespeare are încă multe de zis despre englezi (şi toţi britanicii), Eminescu a scris despre români de parcă ar fi scris azi.

[EN] If anyone landed on this blog has a bit of time for something else beyond the daily rush to nowhere, here are some of his writings. [RO] Dacă cineva a aterizat pe acest blog şi are un răgaz pentru altceva decât graba zilnică înspre nicăieri, iată câteva din scrierile sale.

[EN] Poems: here, here, here. And an article about how Romania was, is, and – God forbid! – will always be ruled. [RO] Poezii: aici, aici, aici. Şi un articol despre cum România era, este şi – Doamne-fereşte! – va fi condusă întotdeauna.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

1 comment:

MunteanUK said...

La momentul când publicam această postare, am primit o critică pentru că l-aş fi numit 'martir' pe Mihai Eminescu, cel cunoscut a fi murit ca un biet 'sifilitic'...

Iată că, în sfârşit, relatările despre asasinarea lui nu mai sunt privite ca teorii ale conspiraţiei, ci o publicaţie centrală (de altfel, una care se dovedeşte cât se poate de 'antiromânească' în alte privinţe) spune adevărul:

http://www.evz.ro/detalii/stiri/eminescu-voia-reunirea-teritoriilor-romanesti-intr-un-singur-stat-chiar-cu-ajutorul-armel-101376.html