Friday, 28 October 2011

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (21)

[EN] Having tasted them twice (in 2008 and 2009), I recommend these pies as something worth trying in the UK. [RO] După ce le-am gustat de două ori (în 2008 şi 2009), recomand aceste plăcinte ca ceva demn de încercat în UK.

[EN] I’m not sure they are typically Scottish; I’m only sure that I liked these pies made by at the Pie Maker, Edinburgh. [RO] Nu-s sigur că sunt tipic scoţiene; sunt sigur doar că mi-au plăcut aceste plăcinte făcute la Pie Maker, Edinburgh.

[EN] Similar pies (partially resembling the West Cornwall Pasty) can be found in about a dozen places only around South Bridge. [RO] Plăcinte similare (parţial asemănătoare cu West Cornwall Pasty) pot fi găsite în vreo duzină de locuri doar în jurul South Bridge.

[EN] Like in most UK fast food outlets, the employees were immigrants. [RO] Ca în cele mai multe localuri fast food din UK, angajaţii erau imigranţi…

[EN] …a puny Portuguese woman baking the pies, and a hulky Polish (smiling in the first pic :-) guy selling them. [RO] …o micuţă portugheză cocea plăcintele şi un polonez masiv (care zâmbeşte în prima poză :-) le vindea.

[EN] A poster claimed that these pastry products contain less calories than the average double sandwich… [RO] Un afiş pretindea că aceste produse de patiserie conţin mai puţine calorii decât un sandviş dublu obişnuit...

[EN] …that is the ‘slow killer’ whose weapons are butter, cream, and mayonnaise filling. [RO] …adică ‘ucigaşul lent’ ale cărui arme sunt untul, smântâna şi maioneza.

[EN] I don't know how true this claim is, however, this kind of pies make a difference from the offer of… cold sandwiches. [RO] Nu ştiu cât de adevărată este pretenţia aceasta, totuşi, acest tip de plăcinte sunt ceva diferit de oferta de… sandvişuri reci.

[EN] For who’s interested, some exclusively vegetarian fillings can be considered a good fasting food. [RO] Pentru cine este interesat, câteva umpluturi exclusiv vegetariene pot fi considerate o buna mâncare de post.

[EN] The slogan “prices are born here but raised elsewhere” was probably not far form reality. [RO] Sloganul “preţurile se nasc aici, dar sunt crescute altundeva” probabil că nu era departe de realitate.

[EN] The cheapest pie (containing beef or pork sausage) was no more than 85 pence, while the most expensive one cost £ 1.80. [RO] Cea mai ieftină plăcintă (conţinând carne de vită sau cârnat de porc) costa £ 1,80.

[EN] Most other pies (with meat, vegetable or fruit fillings) cost £ 1.20-1.35. But these were pre-VAT increase prices… [RO] Cele mai multe alte plăcinte (cu umpluturi de carne, legume sau fructe costau £ 1,20-1,35. Dar acestea erau preţuri pre-creşterea TVA

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: