Sunday, 31 July 2011

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (20)


[EN] It’s been almost five years since I stopped watching TV; I do it only accidentally, urged by someone. [RO] Au trecut aproape cinci ani de când am încetat să mă uit la televizor; o fac doar accidental, îndemnat de cineva.

[EN] Still, I sometimes happen to do it voluntarily when I am abroad, curious to know “what’s on TV” in a particular country. [RO] Totuşi, uneori se întâmplă să o fac în mod voluntar când sunt peste hotare, curios să văd “ce este la TV” într-o anume ţară.

[EN] It was not in the UK, but in Brussels – where I’ve been to 8 times – where I discovered EastEnders. [RO] Nu în UK, ci în Bruxelles – unde am fost de 8 ori – am descoperit EastEnders.

[EN] Not that I liked it and I’d be ‘crazy about it’… but I understood why this series (soap opera) is so popular. [RO] Nu că mi-ar fi plăcut şi aş fi ‘nebun după el’… dar am înţeles de ce acest serial (soap opera) este atât de popular.

[EN] I recommend watching a few episodes, in order to get a more or less comprehensive perspective upon British society today. [RO] Recomand vizionarea câtorva episoade, pentru a căpăta o perspectivă mai mult sau mai puţin cuprinzătoare asupra societăţii britanice de azi.

[EN] Most contemporary British realities, including politically correct clichés, are present there. [RO] Cele mai multe realităţi britanice contemporane, inclusiv clişee corecte politic, sunt prezente acolo.

[EN] Watching it won’t be a great ‘aesthetical experience’, however,  for the keen onlooker, it can reveal the moral impasse of Great Britain. [RO] A-l urmări nu va fi vreo mare ‘experienţă estetică’, totuşi, telespectatorului avizat îi poate revela impasul moral al Marii Britanii.

[EN] Characters are often as shallow, irreligious, amoral as most ordinary Britons are today. [RO] Personajele sunt adesea la fel de superficiale, nereligioase, amorale precum sunt cei mai mulţi britanici obişnuiţi de astăzi.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: