Friday, 16 March 2012

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (21)

** [1] ** [EN] Thanks to Google, many are those who land on MunteanUK looking for information about life in... England (rarely Scotland or the UK in general). [RO] Datorită lui Google, mulţi sunt aceia care aterizează pe  MunteanUK căutând informaţii despre viaţa în... Anglia (rar Scoţia sau UK în general).

** [2] ** [EN] What they find here is rather scarce and irrelevant, while many of my views are surely unpopular. [RO] Ceea ce găsesc aici este mai degrabă sporadic şi irelevant, în timp ce multe dintre părerile mele sunt sigur nepopulare.

** [3] ** [EN] In order to atone for creating false expectations, I selected these websites – click on the five figures on the left! [RO] Pentru a-mi ispăşi crearea de aşteptări false, am selectat aceste siteuri – click pe cele cinci cifre din stânga!

** [4] ** [EN] They answer to most questions on the ‘Romanians in the UK’ topic, with lots of honestly reported experiences. [RO] Ele răspund la cele mai multe întrebări pe subiectul români în UK’, cu multe experienţe onest relatate.

** [5] ** [EN] The only warning I give is that the outlook on Great Britain is – take it both for the better or the worse of the meaning – very Romanian. [RO] Singurul avertisment pe care îl dau este că perspectiva asupra Marii Britanii este – luaţi-o deoportivă în sensul mai bun sau mai rău al înţelesului – foarte românească.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: