Friday, 25 November 2011

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (18)

[EN] A blog that thrashes the Eurozone (EMU) and everything that an be deemed good in regard to the EU is one kept by this Irish journalist from Brussels. [RO] Un blog care chelfăneşte Eurozona (EMU) şi tot ceea ce poate fi considerat bun în legătură cu UE este ţinut de această jurnalistă irlandeză din Bruxelles.

[EN] Hosted by the conservative and euroskeptic The Daily Mail, the blog has no mercy for pro-EU European leaders. [RO] Găzduit de conservatorul şi euroscepticul The Daily Mail, blogul nu are milă pentru liderii europeni pro-UE.

[EN] In the author’s view, for everything bad in Greece, Ireland, Spain, Portugal or Italy it’s surely the EU’s fault… [RO] În opinia autoarei, pentru tot răul din Grecia, Irlanda, Spania, Portugalia sau Italia este în mod sigur vina UE…

[EN] Enjoying less success than such a blog are the European Commission’s efforts (here, here, here) to defuse the myths and rumours about the EU. [RO] Bucurându-se de mai puţin succes decât un astfel de blog sunt eforturile Comisiei Europene (aici, aici, aici) de a dezamorsa miturile şi zvonurile despre EU.

[EN] Of which the Brit newspapers (especially but not exclusively) are filled with, often on a daily basis. [RO] De care ziarele britanice  (în special, dar nu exclusiv) sunt pline, adesea zi de zi.

[EN] Where does the truth lie? That’s for my readers to figure out for themselves! [RO] Unde se află adevărul? Cititorii mei să-l descopere singuri!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: