Sunday, 11 September 2011

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (15) – Death on TV / Moartea la TV

[EN] September 11, 2001 – I won’t get into speculations about who (Osama bin Laden or others?!) did it. [RO] 11 septembrie, 2001 – nu voi intra în speculaţii despre cine (Osama bin Laden sau alţii?!) a făcut-o.

[EN] Thanks to explosion of information technology in the past decade, we have had access to all versions of the story. [RO] Datorită exploziei tehnologiei informaţiei în ultimul deceniu, am avut acces la toate versiunile poveştii.

[EN] The official one (here, here, here, here) + the alternative one (here, here, here, here). [RO] Cea oficială (aici, aici, aici, aici) + cea alternativă (aici, aici, aici, aici).

[EN] Adhering to one or the other is more a matter of faith than one of reason: “Having eyes, see ye not?[RO] A adera la una sau la alta este mai mult o chestiune de credinţă decât de raţiune: “Ochi aveţi şi nu vedeţi?

[EN] My pics from around Ground Zero have a different aim... [RO] Pozele mele din jurul Ground Zero au alt scop...

[EN] ...to show how Americans know to remember the departed from among them. [RO] ...să arate cum ştiu americanii să-şi amintească de cei plecaţi dintre ei.

[EN] To some, it’s probably ridiculous how Americans use teddy bears and other toys… [RO] Pentru unii, probabil că este ridicol cum americanii folosesc ursuleţi de pluş şi alte jucării…

[EN] I see it as a sort of consumerist requiem – but don’t take it pejoratively! What else could be done in an ultraconsumerist society do?! [RO] Eu o văd ca pe un soi de parastas consumist – dar nu o luaţi în sens peiorativ! Ce altceva s-ar putea într-o societate ultraconsumistă?!

[EN] It’s all so typically American, and so moving after all. [RO] Totul este atât de tipic american şi de mişcător până la urmă.

[EN] So are the pics of the dead on ad hoc memorials – similar to the way Americans adorn their fridges with images of dear ones. [RO] Precum sunt şi pozele celor morţi pe memorialele ad hoc – similare felului în care americanii îşi decorează frigiderele cu imagini ale celor dragi.

[EN] Finally, it’s worth observing how untouched by the tragedy remained the little graveyard across Ground Zero. [RO] În fine, merită observat cât de neatins de tragedie a rămas micul cimitir de vizavi de Ground Zero.

[EN] To the dead, it doesn’t matters who did it, nor do they need ideological explanations about why it happened. [RO] Pentru cei morţi, nu contează cine a făcut-o, nici nu au nevoie de explicaţii ideologice despre de ce s-a întâmplat.

[EN] If only we’d see death on TV remembering that any second we could be next! We’d be on the narrow path to sainthood! [RO] Măcar de-am vedea moartea la TV amintindu-ne că în orice secunde am putea urma! Am fi pe calea strâmtă către sfinţenie!

[EN] From this perspective, we’re the most privileged human beings in history – we see death (our only certitude) every day. [RO] Din această perspectivă, suntem cele mai privilegiate fiinţe umane din istorie – vedem moartea (singura noastră certitudine) în fiecare zi.

[EN] Therefore, how come we the most reckless people that ever lived on the face of the earth? [RO] Aşadar, cum se face că suntem cel mai probabil cei mai nesăbuiţi oameni care au trăit vreodată pe faţa pământului?

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

3 comments:

Anonymous said...

Very interesting...

FlorinM

Mihai said...

Poate pentru ca putem schimba foarte usor canalul. Mereu va fi la TV si ceva distractiv care sa ne faca sa uitam ca se poate sa murim...chiar azi.

Citisem un articol despre fotografia The Falling Man. Raspunsul autorului la criticile celor care spuneau ca e inumana, groaznica si ca ar trebui interzisa publicarea ei: 'Indiferent ca ne place sau nu, acel om a murit cu adevarat' (am parafrazat).

MunteanUK said...

@ FlorinM

I don't understand what exactly you find to be "very interesting" - could you be more specific?

***

@ Mihai

Dar se întâmplă şi ca moartea - aia de la ştiri, din filme, mereu 'a altora'! - să fie chiar parte a 'distracţiei', a spectacolului informaţional în care ne bălăcim zilnic.

Nu ştiu la ce fotografie anume te referi, dar au fost circa 200 cei care s-au aruncat din Turnurile Gemene la 11 septembrie:

http://www.usatoday.com/news/sept11/2002-09-02-jumper_x.htm

O foarte tragică situaţie, totuşi, mie îmi rămâne de neînţeles - dpdv al unei perspective creştine asupra lumii - de ce ai alege, atunci când moartea este iminentă, o sinucidere în locul sfârşitului îngăduit de Dumnezeu?