Saturday, 30 April 2011

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (8) – Dangerous readings / Lecturi periculoase


[EN] When in the UK, beware of motorcycle riders busy with… reading. Când vă aflaţi în UK, atenţie la motociclişti ocupaţi cu… cititiul. [RO] Când vă aflaţi în UK, atenţie la motociclişti ocupaţi cu... cititul.

[EN] My reader C.L. (a photoholic like I am :-) has a photo proving this ‘risk’. [RO] Cititoarea mea C.L. (o fotoholică precum sunt eu :-) are o fotografie care dovedeşte acestrisc.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: