Thursday, 27 May 2010

[EN] Not worth trying in the UK / [RO] Nu merită încercat în UK (13)

[EN] Most of these ‘golf souvenirs’ in St Andrews are some of the most beautiful things to buy I’ve ever seen.

[RO] Majoritatea acestor ‘suveniruri de golf’ din St Andrews sunt unele dintre cele mai frumoase lucruri de cumpărat pe care le-am văzut vreodată.

[EN] I’m especially refering to shirts & pullovers – and I’m rarely (if ever! :-) saying nice things about garments and shopping.

[RO] Mă refer mai ales la cămăşi şi plovăre – şi eu rar (dacă o fac vreodată! :-) spun chestii drăguţe despre veşminte şi cumpărături.

[EN] This little store was probably one of the fewest where I really wanted to buy something.

[RO] Acest mic magazin a fost probabil unul dintre puţinele din lume unde chiar am vrut să cumpăr ceva.

[EN] But according to a typically Scottish calculation, I found the investment not worth it: £ 20 for a cap or £ 65 for the cheapest shirt noticed :-(

[RO] Dar, după un calcul tipic scoţian, am socotit că investiţia nu merită: £ 20 pentru o şapcă sau £ 65 pentru cea mai iefină cămaşă remarcată :-(

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: