Wednesday, 12 March 2008

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (2)

[EN] For glimpses of how the British are in their personal space, anyone needs a few rides in a double decker bus. [RO] Pentru imagini fugare despre cum sunt britanicii în spaţiul lor personal, oricine are nevoie de câteva călătorii într-un autobuz supraetajat!

[EN] Hop on such a bus to practice yourself the typically British patience to queue, to see how the Brits look and smell, if they are polite or not, what they’re talking about, what they’ve just bought, what they eat or even where they’re going out in the evening! [RO] Suie-te într-un asemenea autobuz să exersezi tu însuţi răbdarea tipic britanică de a sta la coadă, să vezi cum arată şi miros britanicii, dacă sunt politicoşi sau nu, despre ce discută, ce tocmai şi-au cumpărat, ce mănâncă sau chiar unde ies seara în oraş!

[EN] A bus is a better place for this purpose than a train packed with commuters, absorbed into reading their papers and books, while having breakfast. [RO] Un autobuz este un loc mai bun pentru acest scop decât un tren plin de navetişti, absorbiţi în citirea ziarelor şi cărţilor lor, în timp ce iau micul dejun.

[EN] In the morning, most have earphones stuck into their ears or/and eyes glued to laptop screens. In the evening, one has a better chance to engage in nice chats. [RO] Dimineaţa, cei mai mulţi au căşti înfundate în urechi sau/şi ochii lipiţi de ecranul laptopului. Seara, ai o şansă mai bună să intri în discuţii drăguţe.

[EN] Even if not everyone likes conversations with strangers (like I do :-), I recommend a double decker both for usual transportation needs and as a sightseeing tour. [RO] Deşi nu tuturor le plac conversaţiile cu străinii (cum îmi plac mie :-), recomand un autobuz supraetajat deopotrivă pentru nevoi de transport obşnuite şi un tur al oraşului.

[EN] Sitting like the Frenchman in the picture (locals do it as well :-) makes travelling more enjoyable, while the perspective upon the urban landscape from that height is unique. [RO] Şederea ca francezul din imagine (localnicii fac la fel :-) face călătoria mult mai plăcută, în timp ce perpectiva asupra peisajului urban de la acea înălţime este unică.

[EN] As far as I know, there’s no other country except Japan to have so many buses of this kind, but the Japs use them primarily on long distance journeys. [RO] Din câte ştiu eu, nu există altă ţară cu excepţia Japoniei care să aibă atât de multe autobuze de acest fel, dar japonezii le folosesc cu precădere pentru călătorii pe distanţe lungi.

[EN] Therefore, I think that these buses could be regarded as another typically British thing. [RO] Prin urmare, cred că aceste autobuze pot fi privite drept o altă chestie tipic britanică.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: