Wednesday, 27 March 2013

[EN] Grave and unpleasant readings / [RO] Lecturi grave şi neplăcute (11)

[EN]Hey, man, where did you buy that child from?” In regard to these pics taken a few days ago in Bucharest, it’s but an imaginary question, of course…

[RO]Hei, omule, de unde ai cumpărat acel copil?” În ce priveşte aceste imagini făcute acum câteva zile în Bucureşti, este doar o întrebare imaginară, desigur...


[EN] However, many treat children (either born or unborn) as… sale and shopping items. Sad stories from contemporary Romania: here, here and here.

[RO] Totuşi, mulţi tratează copiii (fie născuţi sau nenăscuţi) drept… articole de vândut şi cumpărat. Poveşti triste din România contemporană: aici, aici şi aici.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Tuesday, 26 March 2013

Bucureşti, carte poştală... [Bucharest, postcard…]


…de MunteanUK – când se joacă de-a fotograful, deşi rămâne (veşnic sau doar până la un moment dat?!) un amator, un biet fotoholic fără pretenţii de artist.

Imagine surprinsă la apus, într-o seară de ianuarie din foarte blânda cu bucureştenii iarnă (în ciuda răbufnirii din aceste zile de sfârşit de martie) a anului 2013. 

[Pentru toate postările de pe acest blog mergi la/For all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]