Sunday, 8 November 2009

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (7)

[EN] On my fifth day in the UK (and my second day of blogging :-), I met this Romanian actor who was far from having any spectacular job. [RO] În a cincea mea zi în UK (şi a doua de bloggereală :-), l-am cunoscut pe acest actor român care era departe de a avea o slujbă spectaculoasă.

[EN] He was rather disappointed with what he had left behind in Romania and delighted with the openness and civility/courtesy of the British society… [RO] Era mai degrabă dezamăgit de ceea ce lăsase înapoi în România şi încântat de deschiderea şi politeţea/curtoazia societăţii britanice...

[EN] …but the prospects of an acting career were not so clear back then. [RO] ...dar perspectivele unei cariere actoriceşti nu era atât de limpezi pe atunci.

[EN] Today, his site that I’m recommending now proves that he’s seen his dream come true – to perform on stage in London. [RO] Astăzi, siteul lui pe care îl recomand acum dovedeşte că şi-a văzut visul împlinit – să joace pe o scenă din Londra.

[EN] May Archangel Michael (whom we celebrate today), always give courage and determination to the main character of this blog post… [RO] Fie ca Arhanghelui Mihail (pe care îl celebrăm azi) să-i dea întotdeauna curaj şi hotărâre personajului principal din această postare…

[EN] …both on stage and in the everyday life in the UK, as it may be ‘nice’ to live in this country, but definitely not effortless! [RO] …deopotrivă pe scenă şi în viaţa de zi cu zi în UK!, căci o fi ‘drăguţ’ să trăieşti în ţara aceasta, dar categoric nu fără efort!

[EN] We wouldn’t have any kind of ‘successes’, if it weren’t from the Lord to grant them to us. [RO] N-am avea niciun fel de ‘succese’, dacă n-ar fi ca Domnul să ni le ofere.

[EN] We all – as ephemeral actors on life’s stage – should never forgot this! [RO] Noi toţi – ca actori vremelnici pe scena vieţii – n-ar trebui să uităm aceasta!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: