Thursday, 31 December 2009

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (10)

[EN] Not just because I don’t want to have less than ten blog posts this month, I am recommending these Maynard’s Wine Gums[RO] Nu doar pentru că nu vreau să am mai puţin de zece postări pe blog luna aceasta, recomand aceste Maynard’s Wine Gums

[EN] …as being some of the best sweets tried in the UK. Believe a ‘fan’ who has tried all kinds of jelly candies in different countries of the world! [RO] …ca fiind unele dintre cele mai bune dulciuri încercate în UK. Credeţi un ‘fan’ care a încercat tot felul de jeleuri în ţări diferite din lume!

[EN] They are not sugar-coated, they are soft, with really good fruit flavours, and they irreversibly took over Haribo in my list of preferences. [RO] Nu sunt acoperite cu zahăr, sunt moi, cu foarte bune arome de fructe şi au depăşit ireversibil Haribo în lista mea de preferinţe.

[EN] One aspect I feel I must draw attention: they are not fasting food, as many people would believe that fruit = exclusively vegetal stuff. [RO] Un aspect asupra căruia simt că trebuie să atrag atenţia: nu sunt mâncare de post, cum mulţi ar crede că fructe = chestii exclusiv vegetale.

[EN] They contain animal gelatine, but not a single drop of wine, as they name suggests! [RO] Conţin gelatină animală, dar nicio singură picătură de vin, după cum sugerează numele lor!

[EN]Official data’ state that the Brits (+ other Commonwealth nations) are in love with this product first sold in 1880, so that the brand is worth some £ 50 milion just in the UK. [RO]Date oficiale’ afirmă că britanicii (+ alte naţiuni din Commonweath) iubesc acest produs vândut prima oară în 1880, încât marca valorează vreo £ 50 milioane doar în UK.

[EN] Along with these biscuits, some Maynards would be a good choice for anyone wanting to make me a little British present! :-) [RO] Alături de aceşti biscuiţi, nişte Maynards ar fi o alegere bună pentru oricine vrea să-mi facă un mic cadou britanic! :-)

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: