Friday, 30 November 2012

[EN] St. Andrew’s Cross / [RO] Crucea Sf. Andrei

[EN] Many happy returns of this day for Romania, Scotland, Georgia, Greece, Russia, Ukraine and even… Barbados – where St. Andrew is regarded as a spiritual patron! [RO] La mulţi ani pentru România, Scoţia, Georgia, Grecia, Rusia, Ucraina şi chiar... Barbados – unde Sf. Andrei este privit ca patron spiritual!

[EN] If only these nations would retain – in this Godless world – a bit of the faith of the humble fisherman who turned into a brave apostle of Christ! [RO] Măcar de ar păstra aceste naţiuni – în această lume fără de Dumnezeu – o părticică din credinţa acestui umil pescar devenit un brav apostol al lui Hristos!

[EN] The pic was taken over Bucharest (Sept 2012). The ‘arms’ are airplane condensation trails. But what if they mean more than science can explain? [RO] Poza a fost făcută deasupra Bucureştilor (sept 2012). ‘Braţele’sunt trene de condensare de la avioane. Dar dacă înseamnă mai mult decât poate explica ştiinţa?

[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Thursday, 22 November 2012

Ciudăţenie de toamnă (3) – dezamăgirea [Autumn oddity (3) – the disappointment]

După câteva săptămâni în care toată lumea rămânea uimită de neobişnuita culoare, ardeiul iute violet a devenit… galben.

Poate că a simţit că toamna este pe ducă şi, asemenea frunzelor de pe mica lui tulpină, şi-a schimbat veşmântul.

Frăţiorul său mai pirpiriu a rămas tot de culoarea unei vinete şi nu dă semne că ar mai creşte, dar nici că şi-ar schimba nuanţa.

[
Pentru toate postările de pe acest blog mergi la/For all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Saturday, 17 November 2012

Colourless sea [Mare fără culoare]

In winter, the English Channel can be drearily colourless.

Whether it’s looked at from England (pics 2, 4, 6, 8).Or from the opposite direction – France (pics 1, 3, 5, 7). That is from East Sussex or Brittany (La Bretagne).The pics weren’t meant to be black & white or sepia.This is how my Panasonic Lumix took them.They are as colourless as a world without God.As if we were Darwins species, born from a sea of nothingness. 

[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Thursday, 15 November 2012

The crippled giant [Gigantul infirm]

One shouldn’t have necessarily been a great military analyst to anticipate that such a moment would sooner (rather than later) come for the Perfidious Albion.

The commanders of the armed forces (depleted by budgetary cuts) seem to be shrugging their shoulders in front of David Cameron’s request to implement a no-fly zone over Syria.

Great Britain, the former superpower of the 19th and early 20th century, can’t do anything in Syria by itself, and mustering American and NATO support would take much time.

The only readily available ally would be Turkey, but imposing a Libyan scenario on Bashar al-Assad can certainly draw the ire of Russia.

Would Britain (and France?!) risk another Crimean War, when the odds of victory are so different from what they were some 160 years ago?

Assuming that the newly re-elected ‘pacifist’ at the White House agrees with Cameron’s eagerness to go to war, wouldn’t all risk turning into a Third World War?

If I were Argentina’s president these days, I’d be rubbing my hands, wishing very much to see Britain involved in Syria.

The military giant of 1982 is severely crippled, while Obama will most probably not do anything to defend the pride of the USA
’s former colonial power.

By the time (2016-2018) London gets a new aircraft carrier, it would be very unlikely for the next (Labour?!) government to promise retaking the Falkland Islands.

[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Wednesday, 7 November 2012

Ciudăţenie de toamnă (2) – altoind măr la un păr [Autumn oddity (2) – grafting apple to a pear tree]

Alt lucru pe care nu l-am ştiut până în această toamnă este că poţi altoi şi specii diferite de pomi fructiferi, nu doar să experimentezi în interiorul aceloraşi soiuri.Astfel, dacă altoieşti o ramură de măr la un păr, ai parte de fructe precum cele din imagini – sferice precum merele, dar cu coajă şi codiţe de pere.Cu greu poţi spune ce gust domină, precum rezultatul strâns dintre Barack Obama şi Mitt Romney la votul popular. Mănânci un măr şi o pară în acelaşi timp.

[Pentru toate postările de pe acest blog mergi la/For all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Friday, 2 November 2012

[EN] Punished smokers / [RO] Fumători pedepsiţi

[EN] I admit that sinful I sometimes can’t help enjoying when I watch the sad view of some ‘punished smokers’. [RO] Admit că păcătosul de mine uneori nu mă pot abţine a mă bucura când urmăresc trista de privelişte a unor ‘fumători pedepsiţi’.

[EN] I remember the long hours when I breathed in the sickening smoke... at school, at work, on the street, in pubs, sometimes even on beaches or in parks. [RO] Îmi amintesc lungile ore când am inspirat scârbosul fum… la şcoală, la serviciu, pe stradă, în localuri, uneori chiar şi pe plaje sau în parcuri.

[EN] Nevertheless, there’s nothing funny – neither I, nor anyone else should laugh at these enslaved people. [RO] Cu toate acestea, nu este nimic amuzant – nici eu, nici altcineva nu ar trebui să râdă de aceşti oameni înrobiţi.

[EN] None of us would look better if our power of will were diminished by nicotine and the tyranny of hedonism. [RO] Niciunul dintre noi nu ar arăta mai bine dacă puterea voinţei ne-ar fi diminuată de nicotină sau de tirania hedonismului.
[EN] This is how those once ‘cool’ smokers (like these teens drinkers) look when they grow up… pretty ‘un-cool’, I’d say… [RO] Aşa arată acei cândva ‘cool’ fumători (precum aceşti băutori adolescenţi) când cresc mari... destul de ‘ne-cool’ aş zice eu...

[EN] Sidelined: taken out of their daily routine, out of their work environment or even out of buildings. [RO] Marginalizaţi: scoşi din rutina zilnică, afară din mediu de lucru sau chiar afară din clădiri.

[EN] Smoking is no longer a comfortable experience in most of EU countries and the USA. It still is in China and Russia. [RO] Fumatul nu mai este o experienţă confortabilă în cele mai multe state UE şi în SUA. Este încă în China şi Rusia.

[EN] Lighting a cigarette has become something that must always be done outside… And not only outside the European Commission headquarters in Brussels (pic 1). [RO] Aprinderea unei ţigări a devenit ceva care trebuie făcut întotdeauna afară… Şi nu doar în afara sediului Comisiei Europene din Bruxelles (poza 1).
[EN] Smokers are compelled to go out in front of little stores in Brighton (2) or to descend 30-40-50 floors in New York City. [RO] Fumătorii sunt forţaţi să iasă afară în faţa unor mici prăvălii din Brighton ori să coboare 30-40-50 de etaje în New York City.

[EN] And that may not be the worst. They could be crammed into glass cubes like in the Airport of Munich (3)… [RO] Şi aceasta s-ar putea să nu fie cel mai rău. Ar putea fi înghesuiţi în cuburi de sticlă precum în Aeroportul din Munchen (3)...

[EN] Is it good? Is it bad? Is it discriminatory? Is it politically correct? What about the efficiency of these constraints? [RO] Este bine? Este rău? Este discriminatoriu? Este politic corect? Ce putem zice de eficienţa acestor constrângeri?

[EN] Maybe some good results will be observed over the decades, when other cause of death would seem insurmountable… [RO] Poate că unele rezultate bune vor fi observate peste decenii, când alte cauze ale morţii vor părea insurmontabile…

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]