Thursday, 3 March 2011

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (4) – Lessons of civility / Lecţii de politeţe


[EN] Some things that I deemed ‘typical British’ in 2008 have recently become pretty common in Romanian cities as well… [RO] Unele lucruri pe care le credeam tipic britanice’ în 2008 au devenit acum destul de comune şi în oraşe din România…
.
[EN] …such as these posters in buses (London) or tramways (Bucharest) teaching passangers how to behave in a ‘civilised’ manner. [RO] …precum aceste postere în autobuze (Londra) şi tramvaie (Bucureşti) care învaţă pasagerii cum să se comporte într-o manieră ‘civilizată’.
.
[EN] I wonder if the Nanny State is a model worth importing into Romania, and whether these ‘illustated lessons’ have any result. [RO] Mă întreb dacă modelul Statului Dădacă merită importat în România şi dacă aceste ‘lecţii ilustrate’ au vreun rezultat.
.
[EN] Has anyone noticed, in the UK and/or in Romania, any improvements in the behaviour of people? [RO] A observat cineva, în UK şi/sau în România, vreo îmbunătăţire a comportamentului oamenilor?
.
[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: