Wednesday, 27 August 2008

[EN] Not worth trying in the UK / [RO] Nu merită încercat în UK (6)

[EN] Not that vegetables are not good almost anywhere in the world, but it’s definitely not worth wasting one’s money for I served in this plate, somewhere around the Trafalgar Square. [RO] Nu că legumele nu sunt bune oriunde în lume, dar categoric nu merită să-ţi iroseşti banii pentru ce am servit eu în această farfurie, undeva în jurul Trafalgar Square.

[EN] Let me not be misinterpreted: those leaves of all sorts, the little tomatoes and olives tasted alright, but the price was shameless. [RO] Să nu fiu interpretat greşit: frunzele acelea de toate soiurile, roşioarele şi măslinele erau în regulă, dar preţul era neruşinat.

[EN] For this plate (not excessively full), for an elderberry drink, and a (too) little bread, I paid £ 8. [RO] Pentru această farfurie (nu excesiv de plină), pentru o băutură de soc şi o (prea mică) pâinică, am plătit £ 8.

[EN] It would be pointless to speculate on what one could have for lunch in Bucharest for the same price (that is 35,5 lei – according to the currency rate of today, August 27th). [RO] Ar fi inutil să speculez asupra a ceea ce ar putea cineva să-ţi ia la prânz în Bucureşti pentru acelaşi preţ (adică 35,5 lei – potrivit ratei de schimb de azi, 27 august).

[EN] My point is that I can assure anyone that a portion of Fish and Chips was cheaper (£ 5-7). [RO] Ce vreau să spun este că pot asigura pe oricine că o porţie de Fish and Chips era mai ieftină (£ 5-7).

[EN] Moreover, one could get even a worse deal: it’s not worth trying a vegetarian sandwich from Starbucks or on a Eurostar cruise – not much too eat for around £ 5, and also not very tasty :-( [RO] Mai mult, poţi face o afacere chiar şi mai proastă: nu merită să încerci un sandviş vegetarian de la Starbucks sau într-o călătorie cu Eurostarul – nu-i prea mult de mâncat pentru vreo £ 5 şi nici foarte gustos :-(

[EN] In these circumstances, some Brits complain about having do many fat people among them, and Big Brother tries to convince people of how healthy and tasty fruits and vegetables are! [RO] În aceste condiţii, unii britanici se plâng despre faptul că au prea mulţi oameni graşi între ei, iar Big Brother încearcă să convingă oamenii cât de sănătoase şi gustoase sunt fructele şi legumele.

[EN] Well, what about the fact that meat based dishes are generally cheaper than the healthy stuff? [RO] Ei bine, cu faptul că mâncărurile bazate pe carne sunt în general mai ieftine decât chestiile sănătoase cum rămâne?!
.
[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: