Tuesday, 3 January 2012

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (20)

[EN] Where do young bright minds go, when they leave Romania? More and more often these days – to a British university[RO] Unde se duc minţile strălucite, când părăsesc România? Tot mai des în aceste zile – către o universitate britanică...

[EN] Will they stay young and bright? That’s a thing no education system could guarantee to anyone. [RO] Vor rămâne tinere şi strălucitoare? Acesta nu-i un lucru pe care vreun sistem de învăţământ să-l poată garanta cuiva.

[EN] In spite of its attractiveness described on this blog, as well as on other sites (here, here, here) [RO] În ciuda atractivităţii sale descrise pe acest blog, precum şi pe alte siteuri (aici, aici, aici).

[EN] Studying and living in the UK may not be (the inexistent) ‘heaven on earth’  (possible reasons: here, here, here) [RO] A studia şi a trăi în UK n-o fi (inexistentul) rai pe pământ’ (posibile motive: aici, aici, aici).

[EN] Still, Great Britain remains a land of opportunity for students from all over the world, especially from the EU. [RO] Totuşi, Marea Britanie rămâne un tărâm al oportunităţilor pentru studenţi din întreaga lume, în special din UE.

[EN] Getting there and finding a ‘good life’ may not be too hard, however, finding happiness will be as hard in the UK as in Romania. [RO] A ajunge acolo şi a găsi o ‘viaţă bună’ n-o fi prea greu, dar a găsi fericirea va fi la fel de greu în UK precum în România.

[EN] Universities and (apparently!) meritocratic societies may provide tools for earning one’s (presumably better) living. [RO] Universităţile şi societăţile (aparent!) meritocratice pot oferi instrumente pentru a-ţi câştiga o (presupus mai bună) existenţă.

[EN] But they can never grant a meaning to anyone’s living… Do the bright minds know this when they leave the meaningless Romania? [RO] Dar nu pot dărui niciodată un sens pentru viaţa cuiva… Ştiu aceasta minţile strălucite când părăsesc lipsita de sens Românie?

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: