Wednesday, 8 June 2011

[EN] Not worth trying in the UK / [RO] Nu merită încercat în UK (19)


[EN] No matter how tempting (for a spectacular pic :-) it may be, it’s not worth trying to climb and ‘ride’ such a cannon. [RO] Indiferent cât de tentant ar fi (pentru o poză spectaculoasă :-), nu merită încercat să de caţeri şi să călăreşti’ un astfel de tun.

[EN] At least not in St Andrews (Fife). And I’m not saying this as Nanny State’s agent giving a ‘safety warning’. [RO] Cel puţin nu în St Andrews (Fife). Şi nu spun aceasta ca agent al Statului Dădacă ce dă un ‘avertisment de siguranţă’.

[EN] You may be liabile for a fine if you destroy a ‘historical’ artefact… [RO] Ai putea fi pasibil de amendă dacă distrugi un artefact istoric...

[EN] It’s quite possible to do so, as long as, in St Andrews, cannons were made of… plastic, unlike the real ones in Edinburgh Castle. [RO] Este foarte posibil să faci asta, câtă vreme, în St Andrews, tunurile erau făcute din... plastic, spre deosebire de cele reale din Edinburgh Castle.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: