Friday, 3 June 2011

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (15)


[EN] For interesting views about the UK and shared experiences, I recommend these blogs of some Romanian students. [RO] Pentru opinii interesante despre UK şi experienţe împărtăşite, recomand aceste bloguri ale unor studente românce.

[EN] Coming from Dâmboviţa county, one is now in Birmingham, where she studies Human Resource Management. [RO] Venind din judeţul Dâmboviţa, una este acum în Birmingham, unde studiază Managementul Resurselor Umane.

[EN] She seems to be Agnostic or Deist – “God is pure energy,” she believes. [RO] Pare să fie agnostică sau deistăDumnezeu e pură energie”, crede ea.

[EN] On her bilingual blog, she’s generally happy about most things: her professors, her interactions with locals, British trains, student life[RO] Pe blogul ei bilingv, pare în general fericită în legătură cu cele mai multe lucruri: profesorii ei, interacţiunile cu localnicii, trenurile britanice, viaţa studenţească

[EN] The other comes from Bucovina, now studying Art History in Manchester, and she’s an Orthodox believer. [RO] Cealaltă vine din Bucovina, studiind acum Istoria Artei în Manchester şi este o credincioasă ortodoxă.

[EN] She appears to be more than a ‘theoretical Christian’, attending services and exploring Orthodox life in UK, just as I did.  [RO] Pare să fie mai mult decât un ‘creştin teoretic’, participând la slujbe şi explorând viaţa ortodoxă în UK, cum am făcut şi eu.

[EN] On her Romanian blog, she has a less flattering image of life in Great Britain. At times, she even beats my bluntest views :-) [RO] Pe blogul ei în română, are o imagine mai puţin flatantă despre viaţa în Marea Britanie. Uneori, depăşeşte opiniile mele cele mai făţişe :-)

[EN] She’s not delighted with her professors, British banks, her interactions with locals, nor with the spiritual void in this humanist society. [RO] Nu este încântată de profesorii ei, băncile britanice, interacţiunile ei cu localnici, nici de vidul spiritual din această societate umanistă.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

2 comments:

Den said...

hahahaaa, nu chiar fericita cu trenurile britanice! Dragut articol, multumesc! :)

MunteanUK said...

You know what I meant :-)

It could have been worse in Romania, as long as you say:

"dacă toată peripeţia asta mi s-ar fi întâmplat în Romania, nu aş fi avut niciun drept să ciripesc. CFR-ul este un caz pierdut în ochii mei."