Monday, 3 August 2009

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (9)

[EN] Really bad news for fanatical Scottish nationalists… It seems that the Scottish national dish (haggis) was created by the English :-) [RO] Veşti cu adevărat proaste pentru naţionaliştii scoţieni fanatici… Se pare că mâncarea naţională scoţiană (haggis) a fost creată de către englezi :-)

[EN] I don’t care about its origin, as the purpose of this series is to make recommendations about what’s worth tasting in the UK. [RO] Nu-mi pasă de originea ei, căci scopul acestui serial este să fac recomandări despre ceea ce merită gustat în UK.

[EN] Although I’m not a meat lover, and I should have avoided this post during the Dormition Fast, I must say that I liked haggis. [RO] Deşi nu-s un iubitor de carne şi ar fi trebuit să evit această postare în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, trebuie să spun că mi-a plăcut haggis-ul.

[EN] Food puritans may start disliking it after simply reading the main ingredients – minced sheep heart, liver and lungs boiled for three hours in a sheep’s stomach – but I honestly think it has a good taste. [RO] Puritanilor mâncării ar putea să înceapă să nu le placă doar după citirea principalelor ingrediente – inimă, ficat şi plămâni de oaie tocate şi fierte într-un stomac de oaie pentru trei ore – dar eu sincer cred că are un gust bun.

[EN] It goes well with beer, I found out. I didn’t try it with whisky, as it is customary. Nor did I dare tasting the whisky sauce. [RO] Merge bine cu bere, am descoperit eu. N-am încercat cu whisky cum se obişnuişte. Nici n-am cutezat să încerc sosul de whisky.

[EN] All in all, irrespective of the chosen drink, for anyone ever visiting Scotland, I can only say this: try at least a little portion the first picture shows! [RO] Una peste alta, indiferent de băutura aleasă, pot spune doar aceasta: încercaţi măcar o porţie mică precum arată prima poză!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: