Thursday, 7 October 2010

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (17)

[EN] Thanking again to my reader C.L. for the images, I am showing here a glimpse of another superb corner of Scotland.

[RO] Mulţumindu-i din nou cititoarei mele C.L. pentru imagini, arăt aici o frântură din alt colţişor superb al Scoţiei.

[EN] These are countless similary amazing places in Scotland, and one could very hardly come up with a list of ‘favourites’.

[RO] Sunt nenumărate locuri asemănător de uimitoare în Scoţia şi cu greu ar putea scoate cineva o listă de ‘favorite’.

[EN] The current landscapes located north the little town of Ballachulish, south of Loch Leven, only 5 km away from Fort William, in Lochaber – some 120 km north of Glasgow.

[RO] Peisajele de faţă pot fi localizate la nord de orăşelul Ballachulish, la sud de Loch Leven, doar la 5 km de Fort William, în Lochaber – vreo 120 km nord de Glasgow.

[EN] Very surprisingly for a Romanian would be finding out that places like these are accessible (and free of tolls!) all year round.

[RO] Foarte surprinzător pentru un român ar fi să afle că astfel de locuri sunt accesibile (şi fără taxe!) tot anul.

[EN] Both because of the milder winters in Scotland than in Romania, and especially due to the excellent roads.

[RO] Deopotrivă datorită iernilor mai blânde în Scoţia decât în România, şi în special datorită drumurilor excelente.

[EN] The pictures in this 17th episode were mainly taken in a camping (Invercoe), somewhere in the Scottish Highlands.

[RO] Fotografiile din acest al 17-lea episod au fost făcute mai ales într-un camping (Invercoe), undeva în Scottish Highlands.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: