Sunday, 9 January 2011

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (12)

[EN] I don’t know her, not even as ‘online acquaintance’ – but this won’t prevent me from recommending her bilingual blog. [RO] Nu o cunosc, nici măcar drept o ‘cunoştinţă online’ – dar aceasta nu o să mă împiedice să recomand blogul ei bilingv.

[EN] An interesting reading for anyone who wants to get another view, apart from my unconventional one, about life in the UK. [RO] O lectură interesantă pentru cine vrea altă perspectivă, în afara celei neconvenţionale a mea, despre viaţa în UK.

[EN] She posts rarely, but good stories: about giving birth to a daughter in the UK, a picnic in London, snow in Great Britain etc. [RO] Postează rar, dar poveşti bune: despre naşterea unei fiice în UK, un picnic în London, zăpada în Marea Britanie etc.

[EN] I’d say that some professional issues are also worth reading: about team buildings or social media. [RO] Aş zice că nişte chestii profesionale merită citite, de asemenea: despre team building-uri sau social media.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: