Monday, 25 July 2011

[EN] Not worth trying in the UK / [EN] Nu merită încercat în UK (20)


[EN] Hard to guess what ‘secrets of journalism’ can be learned for so much money in just 2 days – I didn’t try those courses, nor would I recommend them. [RO] Greu de ghicit ce secrete ale jurnalismului’ pot fi învăţate pentru atâţia bani în doar 2 zile – n-am încercat acele cursuri, nici nu le-aş recomanda.

[EN] It’s but an illussion: just like modelling courses that can’t make anyone more beautiful, nor guarantee any succcessful modelling career. [RO] E doar o iluzie: precum cursurile de modelling care nu fac pe nimeni mai frumos, nici nu garantează vreo ‘carieră’ de succes în modelling.

[EN] Similarly, what could these ultrashort journalism courses truly offer apart from a more or less pleasant (if the smart guys teaching are funny!) means of wasting time? [RO] În mod similar, ce pot oferi aceste ultrascurte cursuri de jurnalism în afara de un mijloc mai mult sau mai puţin plăcut (dacă tipii isteţi care predau sunt amuzanţi) de pierdere a timpului?

[EN] Maybe only if they taught you ‘phone hacking tips’ the investment of 400 GBP would be worth it. Or maybe not even then. [RO] Poate numai dacă ar preda ‘trucuri de interceptare a telefoanelor’ investiţia de 400 GBP ar merita. Sau poate nici atunci.

[EN] Even this very profitable ‘skill’ in the British newspaper industry could not be in high demand anymore… [RO] Chiar şi această ‘aptitudine’ foarte profitabilă în industria britanică a ziarelor s-ar putea să nu va mai fi la mare căutare de acum încolo…

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: