Wednesday, 30 June 2010

Aşteptând încă revoluţia mondială... (5) [Still waiting for the world revolution...]

Păşind din Estul fost comunist al Europei în orice colţ din jumătatea UE netrecută prin paradisul comunismului, nu te-ai aştepta să dai peste creaţii artistice de Cântarea României’…


Iată că, de întâlniri-surpriză precum în UK (a se vedea aici, aici şi aici), am avut parte şi la Roma. Undeva, pe strada Galilei din cartierul Esquilino, muncitorii, artiştii, intelectualii, copii, tinerii, vârstnici îşi dau mâna la construirea ‘raiului’ comunist.

Nu lipsesc steagul sângeriu, secera şi ciocanul, barele de oţel, muşchii încordaţi şi nici muzele revoluţionare, acele dame care, de la Revoluţia franceză încoace inspiră toate revoluţiile, umblând libere de ‘sclavia’ vestimentaţiei cuviincioase.
.

Desigur, toate-s numai într-un tablou. Care trebuie să ne amintească, mereu şi mereu, că de partea vestică a fostei Cortine de Fier a rămas încă vie nostalgia unui paradis care ar fi fost perfect posibil dacă nu l-ar fi ‘trădat’ Stalin, Brejnev, Ceauşescu…


Comunismul n-a învins’ în Italia, deşi era destul de aproape să o facă încă din 1944-1946. Iar răbufnirea Brigăzilor Roşii în aşa-numiţii Anii de Plumb, sper să rămână, chiar şi pentru gânditorii de stânga, nimic altceva decât un trist episod.


Totuşi, este înţelept să nu fi virulent anticomunist când eşti vizitatorul unei ţări cu un preşedinte fost comunist şi unde Comunismul (ăla din capetele lor, nu de la Sighet, Aiud, Tg. Ocna sau din întinderile siberiene!) este o opţiune politică legitimă.


[Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la/For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Tuesday, 22 June 2010

It’s said that all roads lead to Rome… [Se zice că toate drumurile duc la Roma…]

…and so do mine these days. I’m in the Eternal City for an exchange programme about migration within the EU, coordinated by ECAS, a Brussels based NGO.

All is great, but for an ‘internet-holic’ like me, coping with scarce access to the blessings of Information Technology (that we often take for granted) is a bit difficult.

I’m living in a typical Roman condominium built in 1885, with an archaic lift for two persons, with no TV (I couldn’t care less), a mobile telephony (Orange in particular) signal only vaguely reaching my room, and no free wi-fi :-(

Instead of these, there’s a symphony of old ladies chatting all day long in the building, of children playing long after what would be ‘bedtime’ in other countries, of slammed doors, and footsteps on stairs…

On top of these, every now and then, I can hear airplanes and church bells, breathe in the smell of various dishes being cooked, while seeing everything from underwear to bed sheets drying in the sun.

What’s more typically Italian than that? Or more unlike what I experienced in the UK? Where most British houses appear to be perfectly quiet, perfectly ordered, and underwear remain something so categorically ‘private’.

Let none of the above be understood as a ‘complaint’; it’s truly enjoyable to experience Rome this way! The only little regret is that I can’t blog in real time about it!

[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Sunday, 20 June 2010

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (14)

[EN] Even from Rome, I can’t help not updating this MunteanUK, which could hardly be considered a usual ‘blog’. [RO] Chiar de la Roma, nu mă pot abţine să nu updatez acest MunteanUK, care cu greu s-ar putea considera un ‘blog’ obişnuit.

[EN] In this article (written on June 25, but posted to a previous date :-), I’m full-heartedly recommending another fasting food. [RO] În acest articol (scris pe 25 iunie, dar postat la o dată anterioară :-), recomand din toată inima altă mâncare de post.

[EN] …that was very helpful to me in the UK – these adorable flapjacks (butter is not compulsory)!!! [RO] …care mi-a fost foarte folositoare în UK – aceste adorabile flapjacks (untul nu este obligatoriu)!!!

[EN] Cereal bars made of oats +/– other cereals, nuts, raisins, jam etc. [RO] Batoane de cereale făcute din ovăz +/– alte cereale, nuci, stafide, gem etc.

[EN] An excellent combination good for appetite, good for digestion, good for keeping fasting rules… [RO] O combinaţie excelentă bună pentru foame, bună la digestie, bună la ţinut rânduielile postului...

[EN] Rome has good food, of course, but Italians seem to put cheese in everything, and rarely have a meal without meat. [RO] Roma are mâncare bună, desigur, dar italienii par să pună brânză în orice şi rar au o masă fără carne.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Friday, 18 June 2010

[EN] Not worth trying in the UK / [RO] Nu merită încercat în UK (14)

[EN] Again, to stick to the self-imposed rule of ‘ten posts per month’, I am publishing retroactively (it’s July 2nd) a little disappointment[RO] Din nou, doar pentru a mă ţine de auto-impusa regulă de zece postări pe lună’, public retoactiv (este 2 iulie) o mică dezamăgire

[EN] I had really thought that Speakers’ Corner in Hyde Park must be a fascinating place even without any speakers present there. [RO] Crezusem cu adevărat că acest Speakers’ Corner din Hyde Park trebuie să fie un loc fascinant chiar fără vorbitori prezenţi acolo.

[EN] Well, it’s actually a dull place, that could easily remain unnoticed by passers-by, and its not worth imagining it is as free as some myths go. [RO] Ei bine, de fapt este un loc plicticos, care ar putea rămâne cu uşurinţă neobservat de trecători şi nu merită a se imagina că este la fel de liber precum zic unele mituri.

[EN] The biggest disappointment was to find out that there is actually no immunity from the law granted to speakers. [RO] Cea mai mare dezamăgire a fost să aflu că nu există, de fapt, imunitate în faţa legii acordată vorbitorilor.

[EN] In such a politically correct country, how was I so stupid to assume speaking freely was still allowed today, in the very same spot where Karl Marx or George Orwell expressed their subersive views? [RO] Într-o ţară atât de politic corectă, cum de am fost atât de prost să presupun că vorbitul liber ar fi încă permis astăzi, în acelaşi loc unde Karl Marx sau George Orwell şi-au exprimat opiniile subversive?
.
[EN] I’ve seen far more interesting public toilets in the UK than this famous symbol of the freedom of speech. [RO] Am văzut toalete publice în UK cu mult mai interesante decât acest simbol al libertăţii de exprimare.
.
[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Wednesday, 16 June 2010

Femeile în UK (18) [Women in the UK]

Nu ştii de unde vii şi încotro te duci. Toate zilele sunt sufocant de identice. Aceeşi corvoadă, aceeaşi legănare de frunză spulberată de vânt, între ‘muncă’ şi ‘distracţie’ – cele două feţe ale aceleiaşi sclavii în paradisul corporatist.

Totuşi, “eşti la jumătate de oră de tine însăţi mai încrezătoare” li se promite femeilor care îşi petrec săptămâni (luni, ani?!) din viaţă prin staţiile sau garniturile de metrou din Londra.

Odată ce ai un prieten de nădejde care a împlinit jumătate de veac (deşi este un ucigaş ascuns), odată ce poţi să scapi atât de uşor de povara unui copil, parcă tot îţi mai lipseşte ceva.

Ce ţi-ar mai trebui, ca să fii liberă şi (aparent) fericită? Ce lume de coşmar! Poţi să tinzi către toate, către orice, dar nimic nu înseamnă nimic, câtă vreme eşti nemulţumită de tine. De cum arăţi, nu de defectele sufleteşti în care de complaci.

Iată însă că, numai printr-un apel telefonic gratuit (un număr care începe cu 0800... ) ai soluţia: “un nou trup, un nou zâmbet, o nouă înfăţişare”.

Ridicarea încrederii tale cu 200 de tratamente de chirurgie estetică” – ce simplu, ce frumos, dar ce uriaşă minciună! Şi Roma antică sau alte mari (?!) civilizaţii, pe cât preţuiau trupul mai mult, pe atât mai putrede erau sufleteşte.

Ce zadarnică investiţie – că doar numai primul telefon este gratis, nu şi vreuna din cele 200 de ‘soluţii de fericire’ – şi ce crută sclavie la stăpânul trup!

Toată strădania pentru nerecunoscătorii viermi, pentru care, foarte probabil, nu este deloc mai gustos ‘noul trup’ faţă de cel de dinainte a ne fi ‘ridicat încrederea’ cu ajutorul bisturiului!

[Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la /For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Monday, 14 June 2010

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (9)

[EN] VERY IMPORTANT NOTICE [17.09.2010] I don’t endorse many views (including religious ones!) of the author of this blog, and I was seriously considering to delete the following recommendation.

.

[EN] Nevertheless, for anyone who can separate facts from interpretation, the site gathers a lot of valuable information. The author’s verdicts and solutions may be wrong, but many of his observations (the diagnosis of contemporary society) are correct.

.

[RO] NOTĂ FOARTE IMPORTANTĂ [17.09.2010] Nu susţin multe păreri (inclusiv religioase!) ale autorului acestui blog şi m-am gândit serios să şterg următoarea recomandare.

.

[RO] Totuşi, pentru oricine care poate separa faptele de interpretare, acest site adună o mulţime de informaţii valoroase. Verdictele şi soluţiile autorului pot fi greşite, dar multe din observaţiile sale (diagnoza societăţii contemporane) sunt corecte.

.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

.
[EN] Not that I’d ‘compete’ with this site (or any other); it’s just a title of this series where I recommend websites worth visiting. [RO] Nu că aş ‘concura’ cu acest site (sau cu altul); este doar titlul acestui serial unde recomand siteuri care merită vizitate.

[EN] Actually, I’d say that the content of such web pages should be saved on hard disks and memory sticks, not just ‘visited’. [RO] De fapt, aş spune că asemena pagini ar trebui salvate pe hard-diskuri sau memory-stick-uri, nu doar ‘vizitate’.

[EN] Most pages are in Romanian, but there are also links to articles written in English about where this world is heading to. [RO] Majoritatea paginilor sunt în română, dar există linkuri către articole în engleză despre încotro se îndreaptă lumea aceasta.

[EN] It’s pretty clear that things are going from bad to worse, but many people are confused, brainwashed to reject ‘conspiracy theories’. [RO] Este foarte clar că lucrurile merg din rău în mai rău, dar mulţi oameni sunt confuzi, spălaţi la creier să respingă ‘teorii conspiraţioniste’.

[EN] Therefore, utterly unable to understand anything about the world we are living in. [RO] Aşadar, cu totul incapabili să înţeleagă lumea în care trăim.

[EN] I’m sure that very many people will REFUSE to believe the grim realities described on this website. [RO] Sunt sigur că mulţi oameni vor REFUZA să creadă realităţile sumbre descrise pe acest site.

[EN] Hopefully, some could understand that the bad times we’re going through simply don’t happen out of the blue. [RO] Să sperăm că unii vor pricepe că aceste vremuri rele prin care trecem pur şi simplu nu se întâmplă din senin.

[EN] The hoax of democracy, the descend of our ‘civilisation’ into a swamp of hedonism, consumerism, promiscuity, mass abortions… [RO] Păcăleala democraţiei, coborârea ‘civilizaţiei’ noastre într-o mlaştină de hedonism, consumerism, promiscuitate, avorturi în masă…

[EN] …the death of the traditional family, and other ‘blessings’ of ‘progress’ – ALL of them happen for a reason. [RO]moartea familiei tradiţionale şi alte ‘binecuvântări’ ale ‘progresului’ – TOATE se întâmplă pentru un motiv.

[EN] For instance, dozens of articles (selected here) refer to the surveillance society, political correctness and anti-Christian abuses in UK. [RO] De pildă, zeci de articole (selectate aici) se referă la societatea supravegherii, corectitudinea politică şi abuzurile anti-creştine din UK.

[EN] According to this article, not even scrapping the biometric ID scheme may not be good news for a long time. [RO] Potrivit acestui articol, nici măcar renunţarea la planul de buletine biometrice s-ar putea să nu fie o veste bună pentru multă vreme.

[EN] Those who have turned the UK into a huge social engineering laboratory meant to create the new (politically correct) human being won’t stop. [RO] Cei care au transformat UK într-un uriaş laborator de inginerie socială, menit să creeze noua fiinţă umană (politic corectă) nu se vor opri.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Thursday, 10 June 2010

Chestii d-astea, numai la britanici (25) [Things like these, only at the Brits]

Acest “Atenţie! Trec răţuşte!” este, probabil, unul dintre cele mai simpatice semne de circulaţie din lume. Şi unde altundeva decât în UK ne-am aştepta să-l întâlnim?

Poate or mai fi şi în alte locuri, dar acesta provine de undeva pe drumul dintre Fort William (despre care oi scrie cândva) şi Isle of Skye (un soi de dream destination enumerată aici).

Nici de data, imaginea nu a fost surpinsă de mine, ci de către cititoarea acestui blog C.L., care a devenit, practic, o colaboratoare :-)

Din câte se vede, tot cu o admiratoare a Scoţiei avem de-a face… Aşa se întâmplă că pe cei care se aseamănă, îi adună Dumnezeu, fie şi numai online.

[Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la /For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Monday, 7 June 2010

The long summer of discontent awaiting us [Lunga vară a nemulţumirilor care ne aşteaptă]

I could hardly imagine that I’d ever use this not-so-pleasant image (taken in Glasgow) on my blog, however, it’s probably the best illustration of the grim future awaiting Britain. And most other nations in the ‘oasis of prosperity’ the EU has been so far.

Like other political leaders in Europe these days, Britain’s Prime Minister warned that “the overall scale of the problem is even worse than we thought,” therefore the Government will have to cut ‘deeper’ the public expenditures.

There’s a £ 156 billion deficit left by New Labour, and the new Executive could only come up with one type of decisions, that “will affect every single person in this country”. If anyone still thought the crisis only happens to others :-(

It’s not a brighter solution than the one envisaged by Romanian’s president Traian Băsescu, however, it’s very likely that nothing else could be done. This may well be the end of the Welfare State, and the failure of a secular civilisation that despises its Christian roots.

Cameron’s promise that the austerity measures will be carried out “in a way that strenghtens and unites the country” doesn’t sound more reassuring that T. Bliar’s fairy tales about the necessity to find Saddam Hussein’s weapons of mass destruction.

Hardship and national unity got along well during WWII, as long as the enemy (Nazi Germany) could be equalled to a single despicable character (Adof Hitler). But how could people be convinced to stand united against the ‘deficit’?

Who could understand that it’s worth making sacrifices for the sake or ‘reducing the level of debt’? Who will ever feel that there’s a common guilt (therefore a common responsibility), when politicians were those decided how and when to spend money?

Will any of the spending cuts striken Brits understand that the Fool’s paradise is over? The promise of happiness ‘here and now’ (in this passing life) was a hoax, and instead of the world becoming more and more ‘prosperous’, it will turn into an ever dreadful place.
[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Thursday, 3 June 2010

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (14)

[EN] There are at least 34,460 fresh water lochs in Scotland, plus some other 7,000 in the Outer Hebrides.

[RO] Există cel puţin 34,460 de lacuri cu apă dulce în Scoţia, plus vreo alte 7,000 în Hebridele exterioare.

[EN] In the Scottish Highlands, I guess that such a loch can be found everywhere one looks around on a 20-30km range.

[RO] În Scottish Highlands, cred că un astfel de lac poate fi găsit oriunde s-ar uita cineva împrejur pe o rază de 20-30 km.

[EN] Like this Loch Morar, all are charming, sometimes even more beautiful than the best known (Loch Ness).

[RO] Precum acest Loch Morar, toate sunt fermecătoare, uneori chiar mai frumoase decât cel mai bine cunoscut (Loch Ness).

[EN] The fifth largest in Scotland (26 km2), the seventh deepest in the world (310 meters), Loch Morar has even got its own… monster – Morag (also a female name like Nessie).

[RO] Al cincilea ca mărime în Scoţia (26km2), al şaptelea cel mai adânc din lume (310 metri), Loch Morar are chiar propriul său… monstru – Morag (tot un nume feminin ca Nessie).

[EN] For the images of this episode, I must thank (again!!! :-) to someone who wants to be known ony as C.L., a reader of this blog.

[RO] Pentru imaginile din acest episod, trebuie să mulţumesc (din nou!!! :-) cuiva care vrea să fie cunoscută numai drept C.L., cititoare a acestui blog.

[EN] The pictures in this 14th episode were taken on the banks of… Loch Morar, Lochaber, Scottish Highland, Scotland.

[RO] Fotografiile din acest al 14-lea episod au fost făcute pe malurile… Loch Morar, Lochaber, Scottish Highlands, Scotland.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Tuesday, 1 June 2010

Liberă să alegi... uciderea unei FIINŢE UMANE nenăscute [Free to choose… the killing of an unborn HUMAN BEING]

De Ziua Internaţională a Copiilor – câţi or mai reuşi a se strecura prin sita unei industrii ucigaşe – nu ştiu cât ar mai putea rezona vreun apel antiavort cu inimile împietrite ale românilor (sau ale oricăror civilizaţi cetăţeni ai UE).

Deja, este foarte posibil ca mulţi pensionari dintre cei care se târâie de la o pensie la alta şi pe care se face un experiment în aceste zile, să îşi primească plata pentru o parte din zecile de milioanele de avorturi care împovărează România.

Este doar începutul. Peste încă 20, maximum 30 de ani, lipsa nenăscuţilor dintre noi va reprezenta o catastrofă economică faţă de care actualele vremuri de criză să pară o ‘epocă de aur’. Desigur, dacă mai îngăduie Dumnezeu lumea încă 20-30 de ani.

Despre faptul că se doreşte facilitarea cu orice preţ a avorturilor; că în spatele asasinatelor stau oameni de afaceri prosperi; că, de câteva decenii, omenirii civilizate (?!) i se vâră pe gât mitul suprapopulării... am tot scris.

Nu ştiu cu ce folos, nu ştiu cui îi mai poate păsa – mai ales dintre cei cărora nici de mântuirea proprie nu le pasă, darămite să simtă gravitatea acestui asasinat în masă pentru întreaga omenire, aşadar pentru fiecare dintre noi.

Măcar am grupat nişte linkuri (vezi aici, aici, aici, aici, aici, dar şi în alte locuri) care, poate, i-or fi de folos cuiva care intră pe acest blog. Sunt atâţia alţii care au spus ceea ce tot spun eu – şi mai argumentat, şi mai iscusit.

Acum, vreau să atrag atenţia asupra altui cadou otrăvit pe care l-a primit România din UK – o filială a acestei organizaţii care vrea să faciliteze cu orice preţ uciderea nenăscuţilor, ascunsă după tot felul de eufemisme.

Ar fi nenumărate lucururi bune pe care le-am fi putut învăţa de la britanci, dar văd că nu ne putem lăuda cu prea multe. În schimb, avem şi noi acelaşi drept la alegere, dar şi această fundaţie care să asigure, doritoarelor, “cele mai bune servicii” (oare?!).

Multe lucruri distrugătoare (atât pentru trecătoarea noastră viaţă de acum, cât şi pentru cea veşnică!) sunt ‘la liber’ de decenii, aşa încât nu cred că s-ar mai putea interzice avortul. Nici nu cred că vreo interdicţie ar avea vreun efect mai puţin nociv.

Eu aş vrea numai ca oricine se vede pusă în faţa alegerii unui “serviciu rapid, sigur şi profesionist” şi ajunge pe mâinile aceste organizaţii care promite “sentimentul alegerii bine făcute”, să ştie ce alege de fapt.

Nimic altceva decât uciderea unui OM nenăscut. Aceasta este alegerea. Legea nu o pedepseşte, dar pedeapsa vine negreşit pentru cine nu se căieşte de acest păcat.

Iar aceşti prieteni ai femeilor, ai ‘dreptului la alegere’, nu-s deloc mai prieteni decât a fost şarpele din Grădina raiului cu Eva. Sunt prieteni şi cu autorităţile avorţioniste din China, au fost prieteni şi cu naziştii, de la care cei din urmă au luat ideea eugeniei.

De fapt, nu drepturile femeilor, cât mai ales propriile fantasme ucigaşe (justificate de ‘binele omenirii’) au fost scopurile dragi ale fondatoarei. Care avea să moară de cancer la sân – la fel ca milioane de alte femei care au făcut avorturi ori se încred în beneficiile contraceptivelor.

Ştiu că este o afirmaţie în răspăr cu autojustificărtile hedoniste ale omenirii de azi, care NU doreşte să fie deranjată de mici adevăruri, la fel cum nu-L doreşte pe Iisus Hristos, Adevărul.

Doar lumea nu vrea să creadă nici că fumatul ucide... Cel puţin în acest caz, ţigările înrobesc prin lanţurile dependenţei. Dar cine poate invoca scuza că este dependent de ucidere şi că aceasta ar fi un act necesar?

Totuşi, cine vrea, poate citi aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici şi aici despre legătura dintre avort + anticoncepţionale şi cancerul de sân, dar şi despre mitul propovăduit drept adevăr ştiinţific vreme de decenii că nu ar exista vreo legătură.

[Pentru toate postările de pe acest blog mergi la/For all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]