Friday, 27 April 2012

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (28) – Enisala Fortress / Cetatea Enisala

[EN] Too many words on MunteanUK… and how many matter?

[RO] Prea multe cuvinte pe MunteanUKşi câte contează?

[EN] I’d better keep my promise – just post more pics.

[RO] M-ai bine mi-aş ţine promisiunea – să postez mai multe poze.

[EN] This is the medieval fortress of Enisala.

[RO] Aceasta este cetatea medievală Enisala.

[EN] Once a (probably) Genovese, later a Turkish outpost.

[RO] Cândva un avanpost (probabil) genovez, mai târziu turc.

[EN] Today, it’s just an archeological site in Tulcea county (TL).

[RO] Azi, este doar un sit arheologic  în judeţul Tulcea (TL).

[EN] In the heart of Dobruja, at the gates’ of the Danube Delta.

[RO] În inima Dobrogeila ‘porţile’ Deltei Dunării.

[EN] For anyone ever being close to Babadag

[RO] Pentru orice s-ar afla vreodată aproape de Babadag

[EN] …this place it’s worth seeing!

[RO] …acest loc merită văzut!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: