Wednesday, 14 December 2011

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (19)

[EN] Aware or not of how Asians struggle with pronouncing English, I hope there would be many those enjoying this recommandation. [RO] Conştienţi sau nu de felul în care asiaticii se luptă cu pronunţarea englezei, sper că vor fi mulţi cei cărora să le placă această recomandare.

[EN] It’s a website (+ another) storing some 600 pages with examples of ‘funny’ (not for teachers :-) deformations of the English language. [RO] Este un website (+ altul) care stochează vreo 600 de pagini cu exemple de ‘amuzante’ (nu pentru profesori :-) deformări ale limbii engleze.

[EN] The phenomenon occurs especially but not exclusively in Japan (where it’s known as Engrish) and China (Chinglish). [RO] Fenomenul apare în special, dar nu exclusiv în Japonia (unde este cunoscut drept Engrish) şi China (Chinglish).

[EN] Most usually, the hilarious new words and nonsensical phrases appear because these languages have no ‘l’ and ‘r’ sounds. [RO] Cel mai adesea, hilarele noi cuvinte sau frazele fără sens apar pentru că aceste limbi nu au sunetele ‘l’ şi ‘r.

[EN] It’s a perpetual confusion between the two, similar to the one that young children often make when learning European languages. [RO] Este o perpetuă confuzie între cele două, similară celei pe care copiii mici o fac adesea când învaţă limbi europene.

[EN] This explains why many people in Shanghai were refering to an nonexistent ‘Lomania’ instead of Romania :-) [RO] Aceasta explică de ce mulţi oameni în Shanghai se refereau la o inexistentă ‘Lomaniaîn loc de România :-)

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: