Thursday, 17 February 2011

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (13)

[EN] It’s not just myself, my ‘fellow Chevening fellow of 2009’ or my reader C.L. (who sent me many, many pics)… [RO] Nu-s doar eu însumi, ‘colega mea Chevening Fellow în 2009’ sau cititoarea mea C.L. (care mi-a trimis multe, multe poze)...

[EN] ...here’s another ‘great admirer of Scotland’ whose site is really worth more than just a few words of praise. [RO] ...iată o altă ‘mare admiratoare a Scoţiei’ al cărei site chiar merită mai mult decât câteva vorbe de laudă.

[EN] She appears to be as photoholic as I am, and says she spent 14 months in Scotland out of the last 7 years. [RO] Pare să fie la fel de fotoholică precum sunt eu şi spune că a petrecut 14 luni în Scoţia din ultimii 7 ani.

[EN] The site offers plenty of information, pieces of advice (from weather to food), useful links, and many superb pics[RO] Siteul oferă informaţie din belşug, sfaturi (de la vreme la mâncare), linkuri utile şi multe poze superbe

[EN] …about everything typically Scottish: castles, lochs, mountains, lighthouses, beaches, little towns and villages etc. [RO] …despre toate cele tipic scoţiene: castele, lacuri, munţi, faruri, plaje, orăşele şi sate etc.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: