Saturday, 25 June 2011

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (11) – Italy and UK / Italia şi UK


[EN] One year ago I was in Rome – here are some (more or less bizzare) similarities between Italy and the UK. [RO] Acum un an eram la Roma – iată câteva asemănări (mai mult sau mai puţin bizare) între Italia şi UK. 

[EN] I will illustrate here these Italian realities, linking to other pages of MunteanUK describing similar things discovered in Great Britain. [RO] Voi ilustra aici aceste realităţi italiene, oferind linkuri către alte pagini ale MunteanUK ce descriu lucruri similare în Marea Britanie. 

[EN] As I’ve already promised, I hope to make a relevant illustrated comparison, worthy of comments in spite of the ‘No comments’ title :-) [RO] Cum am promis deja, sper să fac o relevantă comparaţie ilustrată, demnă de comentarii, în ciuda titlului  ‘Fără comentarii’ :-)

[EN] I’ve already mentioned the sightseeing buses (+ here) that Bucharest lacks. [RO] Am menţionat deja autobuzele turistice (+ aici) care lipsesc în Bucureşti.

[EN] An Italian (actually… Nepalese) version of fish and chips (+ here). [RO] O versiune italienească (de fapt… nepaleză) de fish and chips (+ aici).

[EN] CCTV warnings (+ here) – although not so many in Italy… [RO] Avertizări privind supravegherea video (+ aici) – deşi nu atât de multe în Italia...

[EN] Weird water sinks (+ here) – foot operated in Italy, far better than British ones. [RO] Chiuvete ciudate (+ aici) – operate cu piciorul în Italia, mult mai bune decât cele britanice.

[EN] National symbols still running – pictured here, a 40 years old Fiat 500. [RO] Simboluri naţionale încă în funcţiune – fotografiat aici, un Fiat 500 de 40 de ani.

[EN] Omnipresent street cleaning vehicles in Rome – however, UK streets were undountedly cleaner in the UK. [RO] Omniprezente vehicule de curăţat strada la Roma – totuşi, străzile erau fără îndoială mai curate în UK.

[EN] Keys opening doors with their teeth upwards may not be so typically British… [RO] Chei care deschid uşile cu dinţii în sus s-ar putea să nu fie chiar atât de tipic britanice…

[EN] Equally beautiful and comfortable trains around Rome, alike those going to London. [RO] La fel de frumoase şi confortabile trenuri în jurul Romei, precum cele care merg la Londra.


[EN] Many, many photoholic Chinese tourists in both countries and capitals. [RO] Mulţi, mulţi turişti chinezi fotoholici în ambele ţări şi capitale.

[EN] Homeless people and beggars, more in Rome than in all places I’ve been to in the UK combined – maybe not so many as in Brussels. [RO] Oameni fără locuinţă şi cerşetori, mai mulţi la Roma decât în toate locurile din UK combinate pe unde am fost – poate nu atâţia precum la Bruxelles. 

[EN] I’d surely choose whisky (Scottish, American, whatever…) over amaro – an awful Italian herbal liquer. [RO] Sigur aş alege whisky-ul (scoţian, american, oricare...) faţă de amaro, un groaznic lichior de ierburi italian. 

[EN] There are many beautiful parks in the UK, however, I guess that none matches the splendor of the completely natural Caffarella Park in Rome. [RO] Sunt multe parcuri frumoase în UK, totuşi, niciunul nu egalează splendoarea complet naturalului Caffarella din Roma. 

[EN] Instead of relying on excessive street signs, Italians do seem more willing to pay police officers to direct traffic. [RO] În loc să se bazeze pe indicatoare excesive, italienii par mai doritori să plătească ofiţeri de poliţie pentru dirijarea traficului. 

[EN] Communism hasn’t completely lost its lure neither in the UK (+ here, here), nor in Italy. [RO] Comunismul nu şi-a pierdut complet atractivitatea nici în UK (+ aici, aici), nici în Italia. 

[EN] Romanians traces (+ here) are few on British soil. In Italy, they are – like those of Poles in the UK –  everywhere. [RO] Urmele româneşti (+ aici) sunt mai degrabă puţine pe pământ britanic. În Italia, ele sunt – ca ale polonezilor în UK – peste tot.

[EN] Unlike in the UK, I saw no young native drunkards, though ‘drinking leftovers’ are equally visible in Rome – are immigrants or tourists to blame?! [RO] Spre deosebire de UK, n-am văzut tineri beţivi nativi, deşi, rămăşiţe de beţie’ sunt vizibile la Roma – sunt imigranţii sau turiştii de vină?!

[EN] Why are Italians less eager to take the bus? On a single street in Rome I saw 10 times more the total of scooters noticed in 3 months in the UK. [RO] De ce sunt italienii mai puţin dornici să ia autobuzul? Pe o singură stradă din Roma am văzut de 10 ori mai multe decât totalul scuterelor observate în UK în 3 luni

[EN] Sunsets can be equally beautiful in sunny Italy and in rainy UK. [RO] Apusurile pot fi la fel de frumoase în însorita Italie şi în ploioasa UK.
[EN] Are Italian women are prettier than British ones (+ here, here, here, here) or vice versa? I won’t comment – beauty is in the eye of the beholder… [RO] Sunt italiencele mai drăguţe decât britanicele (+ aici, aici, aici, aici) sau viceversa? Nu voi comenta – frumos este ceea ce îi place fiecăruia... 

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

4 comments:

Mihai said...

The Fish and Chips doesn't look as good as in the UK.

MunteanUK said...

Although I couldn't say it tasted unpleasantly, I must confess that this portion of (Nepalese) Fish & Chips was not as good as those that I ate in the UK.

Maybe I am a bit 'British biased' in regards to Fish & Chips, as well as to oats biscuits, all kinds of cookies and flapjacks :-)

Alin said...

nu stiu cum este in UK...dar in Italia merg saptamanal,si am avut ocazia sa vad multe lucruri interesante.De asemenea si mancarea in Italia ,mai ales in sud,parca are ceva special,aparte ..te imbie sa gusti sa savurezi.Deliciul cel mai mare il reprezinta,cel putin pentru mine ,,piul la rotisor" ...doamne ce bine e condimentat..este o adevarata delicatesa

MunteanUK said...

@ Alin

Mulţumesc de recomandare...

Nu am încercat puiul la rotisor în versiunea italiană, dar dacă spui că este delicios, sper să am şi eu ocazia să-l încerc! :-)