Tuesday, 27 July 2010

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (10)


[EN] Many people keep inviting me on Facebook, MySpace, LinkedIn, and and less known networks, but I’m already spending too much time on TravBuddy. [RO] Mulţi oameni mă tot invită pe Facebook, MySpace, LinkedIn şi pe reţele mai puţin cunoscute, dar eu deja petrec prea multă vreme pe TravBuddy.


[EN] I don’t remember how it happened, but I found this site while I was in the UK, and although my profile is incomplete, I dream of posting thousands of pics. [RO] Nu-mi amintesc cum s-a întâmplat, dar am găsit acest site pe când eram în UK şi, chiar dacă profilul meu este incomplet, visez să postez mii de poze.

[EN] People fond of travelling, many photoholics like me :-), upload images from all over the world, and surfing through them is categorically addictive. [RO] Oameni iubitori de călătorii, mulţi fotoholici ca mine, încarcă imagini de peste tot din lume, iar navigarea printre ele categoric dependenţă.


[EN] For anyone wishing to see the world virtually (and not only), I am recommending this site; for those who already waste too much time online – better stay away from it! [RO] Pentru oricine vrea să vadă lumea virtual (şi nu numai), recomand acest site; pentru cei care deja petrec prea mult timp online – mai bine ţineţi-vă departe de el!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: