Sunday, 23 March 2008

[EN] Not worth trying in the UK / Nu merită încercat în UK (2)

[EN] Although I am temporarily away from the UK (in a place where food is 1,000 tastier :-), I still feel like a tourist here, while I felt quickly at home on the other side of the Channel. [RO] Chiar dacă mă aflu temporar departe de UK (într-un loc unde mâncarea este de 1,000 ori mai gustoasă :-), tot mă simt ca un turist aici, în timp ce repede m-am simţit acasă peste Canal.

[EN] At least for now, I don’t feel like writing about anything else than living in the UK, be it about another anti-recommandation. [RO] Cel puţin acum, nu-mi vine să scriu despre altceva decât despre traiul în UK, fie şi despre o altă anti-recomandare.

[EN] Therefore, the product that I’d say this time that is not worth wasting one’s money on is a carbonated soft drink of which the Scots are very proud of. I for one wouldn’t buy again any drop of this orange-flavoured Irn-Bru. [RO] Aşadar, lucrul pe care aş spune de data aceasta că nu merită să-ţi iroseşti banii este un suc acidulat de care scoţienii sunt foarte mândri. Eu unul n-aş cumpăra din nou nicio picătură din acest Irn-Bru cu aromă de portocale.

[EN] Maybe it doesn’t taste as bad as my first impression (that I was drinking some kind of dish cleaner), but according to my humble view, it definitely doesn’t deserve the status of Scottish national drink. [RO] Poate că nu are un gust aşa de rău ca prima mea impresie (că beam un fel de detergent de vase), dar potrivit umilei mele păreri, categoric nu merită statutul de băutură naţională scoţiană.

[EN] According to my taste buds, this drink wouldn’t also deserve a fan club, as neither Mirinda, nor Fanta would. [RO] Potrivit papilelor mele gustative, această băutură nu ar merita de asemenea un fan club, cum nici Mirinda, nici Fanta nu ar merita.

[EN] Taking the risk of being declared persona non grata in Glasgow where it originally comes from, I’d say that this Irn-Bru is worse than the above mentioned rival products, of which I don’t have a good opinion, anyway. [RO] Asumându-mi riscul să fiu declarat persona non grata în Glasgow, de unde provine la origine, aş spune că acest Irn-Bru este mai prost decât produsele rivale menţionate mai sus, despre care oricum nu am o părere bună.

[EN] On the other hand, since millions of people love this drink (which even has a small share of the huge USA market), some of my readers would probably not folllow my anti-recommendation. [RO] Pe de altă parte, câtă vreme milioane de oameni iubesc această băutură (care are chiar şi o părticică din uriaşa piaţă din SUA), probabil că unii dintre cititorii mei nu îmi vor urma anti-recomandarea.

[EN] Especially, if I add that the Scots love it for its presumed effects in curing hangover. [RO] În special, dacă adaug că scoţienii o iubesc pentru presupusele efecte de vindecare a mahmurelii.

[EN] I think it merely quenches post-drunkenness thirst, when any liquod would be good to put out the fire in ones throat and belly… [RO] Eu cred că doar potoleşte setea post-beţie, atunci când orice lichid ar fi bun să stingă focul din gâtul şi burta cuiva…

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: