Monday, 21 April 2008

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (4)

[EN] Another thing about which I couldn’t say it’s worth only “trying,” but I fully recommend buying it is the O2 phone card that I’ll probably use every time I am in the UK. It’s clearly the immigrant’s card :-), as its brochure is written in many languages from this part of the world, including Polish, and… Romanian. [RO] Alt lucru despre care nu pot spune doar că merită “încercat”, ci recomand cumpărarea ei este cartela telefonică O2 pe care o voi folosi probabil de câte ori mă aflu în UK. E clar cartela imigrantului :-), căci broşura ei este scrisă în multe limbi din partea asta a lumii, inclusiv poloneză şi... română.

[EN] I seriously doubt that (at least in the year 2008 A.D.) someone could get a better offer for calls to Eastern Europe. The card (around £ 5) is free if bought with an initial credit of £ 20. [RO] Mă îndoiesc serios că (cel puţin în anul 2008 d.Hr.) cineva ar putea găsi o ofertă mai bună pentru apeluri către Europa de Est. Cartela (în jur de £ 5) e gratis dacă o cumperi cu un credit iniţial de £ 20.

[EN] For every credit top-up of minimum £ 10, you get up to 50 minutes of free international calls!!! No kidding, yet the disadvantages are that you can only call for free a landline number, and you have to top up every month to be eligible for this offer. [RO] Pentru orice adăugare de credit de minimum £ 10, obţii până la 50 minute de convorbiri internaţionale gratuite. Nu glumesc, dar dezavantajele sunt că nu poţi suna decât un număr de pe linie fixă şi trebuie să cumperi credit în fiecare lună ca să beneficiezi de ofertă.

[EN] While prices for calling landlines in the UK seemed to eat up my credit like Vodafone roaming (12-15 text messages sent + answering two brief calls = over € 17!)... [RO] În vreme ce a suna pe fix în UK părea să îmi mănânce creditul ca roamingul Vodafone (12-15 mesaje trimise + răspunzând la două apeluri scurte = peste € 17!)...

[EN] ...calling mobile to mobile in the UK from an O2 card is made at comparable prices to those of other operators on this huge market: the omnipresent (with the same faults everywhere) Vodafone, Orange, T-Mobile. [RO] ...sunatul mobil pe mobil în UK de pe o cartelă O2 se face la preţuri comparabile cu ale celorlalţi operatori pe această uriaşă piaţă: omniprezentul (cu aceleaşi cusururi peste tot) Vodafone, Orange, T-Mobile, Virgin Mobile.

[EN] Ultimately, adding credit is very convenient. You are given a plastic card (like a credit one), and you can do it yourself at automatons, or ask for this service at the counter in grocery stores, pharmacies, supermakets or petrol stations. [RO] În fine, cumpărarea de credit este foarte convenabilă. Ţi se dă un card de plastic (ca unul de credit) şi poţi să o faci singur la automate sau să ceri acest serviciu la tejghea în băcănii, farmacii, supermarketuri sau benzinării.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: