Tuesday, 22 March 2011

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (20)

[EN] This is an island (generically part of the Scottish Highlands) I have wished to visit for a long time, and a destination that I am recommending although I haven’t been there.

[RO] Aceasta este o insulă (generic parte din Scottish Highlands) pe care mi-am dorit să o vizitez de multă vreme şi o destinaţie pe care o recomand chiar dacă nu am fost acolo.

[EN] Thanks to my reader C.L. – who has been there – I + my readers can take a virtual trip.

[RO] Graţiei cititoarei mele C.L. – care a fost acolo – eu + cititorii mei putem face o vizită virtuală.

[EN] The biggest and most northernly island of the Inner Hebrides is a scarcely populated corner of paradise.

[RO] Cea mai mare şi mai nordică insulă dintre Hebridele Interioare este un puţin populat colţ de paradis.

[EN] Apart from modern roads and vehicles, internet & contemporary consumer goods that people there use, the place is unspoilt by civilisation.

[RO] În afară de drumuri moderne şi vehicule, internet şi bunuri de consum contemporane pe care oamenii de acolo le folosesc, locul este nestricat de civilizaţie.

[EN] Farms (crofts – by their Scottish name) and fishing (the delicious Scottish salmon) sare the local the economy. The rest is just… natural beauty.

[RO] Fermele (crofts – pe numele lor scoţian) şi pescuitul (deliciosului somon scoţian) sunt economia locală. Restul este doar... frumuseţe naturală.

[EN] The pictures in this 20th episode were taken in… – Isle of Skye, situated to the west of Scotland.

[RO] Fotografiile din acest al 20-lea episod au fost făcute în… – Isle of Skye, situată la vestul Scoţiei.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

3 comments:

Natalia said...

Beautiful photos!!!

anamaria said...

lovely indeed!

Anonymous said...

va doresc tuturor sa ajungeti pe acolo.
este incredibil de frumos.
mai ales ca se vede si grija oamenilor de a pastra ce au primit in dar de la Dumnezeu.
:-)
C.L.