Monday, 10 October 2011

[EN] Not worth trying in the UK / [RO] Nu merită încercat în UK (21)

[EN] It may not be as awful as marmite (yeast extract – a clear DO NOT TRY!), still… [RO] N-o fi chiar aşa de groaznic ca marmite (extract de drojdie – un clar: NU ÎNCERCAŢI!), totuşi...

[EN] …I recommend a good dose of caution before trying some English mustard.  [RO] ...recomand o bună doză de precauţie înainte de a gusta nişte muştar englezesc.

[EN] It’s really not worth spreading a lot of it over something before tasting just a bit – to prevent nasty surprises! [RO] Chiar nu merită să ungi o grămadă peste ceva înainte de a fi gustat doar un pic – pentru a preîntâmpina surprize neplăcute!

[EN] I like mustard, even hotter versions; strangely, what I tasted in England really fit this BBC description: [RO]  Îm place muştarul, chiar variante mai iuţi, în mod ciudat, ceea ce am gustat în Anglia se potriveşte acestei descrieri BBC:

[EN]It is a speciality of England and rarely seen elsewhere (…) a strong, sharp flavour that is somewhat bitter and pungent rather than hot. [RO]Este o specialitate a Angliei rar întâlnită altundeva (…) o puternică, acidă aromă care este cumva amară şi înţepătoare mai degrabă decât iute”.

[EN] Unlike French, Romanian, any other European or even Scottish types of mustard, I didn’t quite like this… speciality. [RO] Spre deosebire de tipurile de muştar franţuzeşti, româneşti, altele europene sau chiar scoţiene, nu prea mi-a plăcut această… specialitate.

[EN] I bet that Sainsbury’s or Tesco stores sell other kinds of mustard also, but anywhere I ate while in the UK, they only seemed to have the English one :-( [RO] Pun pariu că magazinele Sainsbury’s sau Tesco  vând şi alte feluri de muştar, dar oriunde am mâncat în UK, se părea că nu au decât din cel englezesc :-(

[EN] Or maybe my rather bad impression is due to the fact that I didn’t taste Colman’s, the best known brand?! [RO] Sau poate că impresia mea mai degrabă proastă este din vina faptului că nu am încercat Colman’s, marca cea mai cunoscută?!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: