Sunday, 18 April 2010

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (12)

[EN] Now that the Great Lent is over, I can make another culinary recommandation, and one of the DO NOT MISS! type, really.

[RO] Acum că Postul Mare s-a încheiat, pot să fac altă recomandare culinară şi una de tipul NU RATAŢI!, pe bune.

[EN] That is… if you can afford it. As the average (3 course) menu in a French restaurant in the UK is some £ 30.

[RO] Adică… dacă vă permiteţi. Căci meniul mediu (3 feluri) într-un restaurant francez din UK este vreo £ 30.

[EN] At least as a pleasant singular experience, I believe it’s really worth it… especially since most such restaurants have French owners, chefs & sometimes even waiters.

[RO] Cel puţin ca o unică experienţă plăcută, cred că merită într-adevăr... în special pentru că cele mai multe astfel de restaurante au proprietari, bucatari şi uneori chiar chelneri francezi.

[EN] And when you think that when the Huguenots were coming to the UK in the 16th and 17th century, the Brits complained that “their food smelt terribly” :-)

[RO] Şi când te gândeşti că pe când Hughenoţii veneau în UK în secolul al 16-lea şi al 17-lea, britanicii se plângeau că “mâncarea lor miroase teribil” :-)

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: