Saturday, 17 September 2011

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (17)

[EN] To those craving after British foods, I recommend this online store, which promises to worldwide deliveries… [RO] Celor care râvnesc la alimente britanice, le recomand acest magazin online, care promite livrări în toată lumea…

[EN] …although only 23 countries are specified (Romania not included :-(, they have an interesting blog about Brit brands. [RO] …deşi numai 23 de ţări sunt specificate (România nu este inclusă :-(, au un blog interesant despre mărci britanice.

[EN] To Romanians in the UK missing Romanian foods or for any Briton curious to taste them, I recommend this store. [RO] Românilor din UK cărora le este dor de mâncăruri româneşti sau ori cărui britanic curios să le încerce le recomand acest magazin.

[EN] It’ worth reading a top of Romanian brands sold in the UK + a section of ‘Books and magazines’, mainly for children.  [RO] Merită citit un top al mărcilor româneşti vândute în UK + o secţiune de Cărţi şi reviste’, mai ales pentru copii.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: