Thursday, 13 January 2011

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (2) – Land of Irn-Bru / Ţara lui Irn-Bru

[EN] For those who wrongly thought that, because Scotland is “the land of whisky,” that drink is the most advertised there… [RO] Pentru cei care credeau în mod greşit că, deoarece Scoţia este ţara whisky-ului”, acelei băuturi i se face cea mai multă reclamă acolo...

[EN] …here’s a little piece of evidence on a Brit taxi that the word ‘whisky’ doesn’t seem more present than the name of this not-so-tasty soft drink: Irn-Bru. [RO] …iată o mică dovadă pe un taxi britanic că vorba whisky’ nu pare mai prezentă decât numele acestei nu-prea-gustoase băuturi răcoritoare: Irn-Bru.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: