Wednesday, 27 April 2011

[EN] Not worth trying in the UK / [RO] Nu merită încercat în UK (18)

[EN] I like parks and very often stop to admire interesting buildings like the one hosting this Serpentine Gallery in Kensington Gardens.

[RO] Îmi plac parcurile şi foarte adesea mă opresc să admir clădiri interesante precum cea care adăposteşte această Serpentine Gallery din Kensington Gardens.

[EN] Sometimes I like the building so much that I say to myself that there is definitely something ‘worth seeing’ inside it.

[RO] Uneori, îmi place clădirea atât de mult, astfel încât îmi spun că este ceva categoric demn de văzut’ înăuntrul ei.

[EN] Unless you are a fanatical pop art admirer, it’s really not worth entering this building – you’d better enjoy the outside view!

[RO] Doar dacă nu eşti un fanatic admirator de pop art, chiar nu merită să intri în această clădire – mai bine ai admira priveliştea de afară!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: