Wednesday, 12 March 2008

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (2)

[EN] I came across quite a few interesting websites kept by foreigners living in the UK, and I’d also have things to say about those relevant to Romanians who have already settled here or would like to do it. [RO] Am dat peste ceva-ceva siteuri interesante ţinute de străini care locuiesc în UK şi aş avea multe de spus despre acelea relevante pentru românii care s-au stabilit deja aici sau le-ar plăcea să o facă.

[EN] However, I now feel like drawing attention to the blog about living in northeastern Scotland belonging to an Indonesian woman. [RO] Totuşi, acum îmi vine să atrag atenţia asupra unui blog despre viaţa în nord-estul Scoţiei care aparţine unei indonezience.

[EN] Not only that her experiences are worth reading, but the motto of the site catches the essence of the way how many people feel about Scotland – Four seasons in one day. Two countries in one heart. About the weather, I’ll soon prove with pictures that it is really so. [RO] Nu numai că experienţele sale merită citite, dar motto-ul siteului surprinde esenţa felului în care mulţi oameni se simt în legătură cu Scoţia – Patru anotimpuri într-o zi. Două ţări într-o inimă. În privinţa vremii, voi dovedi în curând cu poze că aşa este într-adevăr.

[EN] As for how people feel about Scotland, I’ve already met enough Scottish people who, after living for a lifetime in England still regard themselves as Scots. [RO] Cât priveşte inimile oamenilor, deja am întâlnit destui scoţieni care, după ce au trăit o viaţă în Anglia, tot scoţieni se simt.

[EN] I also have a Romanian reader who seems to be in love with Scotland (and she lives in the same city as the Indonesian blogger!). Click here, here, here or here for her opinions about life in the UK. [RO] De asemenea, am o cititoare româncă care pare îndrăgostită de Scoţia (şi locuieşte în acelaşi oraş ca bloggeriţa indoneziancă). Apăsaţi aici, aici, aici sau aici pentru opiniile ei despre viaţa în UK.

[EN] On the blog that I am recommending, one can read funny things about the way native Brits use the English language, about a comparative view of the Brits’ and the Indonesians' problems with alcohol.[RO] Pe blogul pe care îl recomand, pot fi citite lucruri amuzante despre felul în care britanicii nativi folosesc limba engleză, despre o privire comparativă asupra problemelor britanicilor şi indonezienilor cu alcoolul.

[EN] ...or a whole series about how the Scottish people are, their culture, food, weather in Scotland etc, under the name Scotland Shocking Moments. [RO] ...ori un întreg serial despre cum sunt scoţienii, cultura lor, mâncarea, vremea din Scoţia etc, sub numele de Momente Şocante din Scoţia.

[EN] I really like this blog, because – irrespective of the fact that sometimes it reaches other conclusions than mine (it's a matter of taste, isn't it?) – it deals with many things of which I intend to write about myself. [RO] Chiar îmi place blogul acesta, pentru că – indiferent dacă uneori ajunge la alte concluzii decât ale mele (este o chestiune de gusturi, nu-i aşa?) – abordează multe lucruri despre care am de gând să scriu şi eu.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: