Wednesday, 19 October 2011

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (26)

[EN] Some people around me (and many more out of my close circle, of course) are quite crazy about the sea. Seeing it is a yearly ‘must-do-thing’.

[RO] Unii oameni din jurul meu (şi mult mai mulţi din afara cercului apropiat, desigur) sunt destul de înnebuniţi după mare. A o vedea este un ‘lucru-ce-trebuie-făcut anual.

[EN] So have been all the women that I have ever been romantically involved with. To a certain extent, their imagined happiness had something to do with….

[RO] La fel au fost toate femeile cu care am avut de-a face romantic cândva. Într-o anumită măsură, fericirea lor imaginată avea ceva de făcut cu…

[EN] …waves, breeze, sand, seagulls, sunrises and sunsets, sea shells, sun bathing, totuşi, not with… sailing. Out of fear of sea-sickeness? Maybe not…

[RO] …valuri, briză, nisip, pescăruşi, răsărituri şi apusuri, scoici, bronzat, totuşi, nu şi cu… navigatul. De frica răului de mare? Poate nu...

[EN] Actually, sailing was not very popular in Romania of my teenage years, and I assume it is something almost as exculsive as golf is anywhere in the world. 

[RO] De fapt, navigatul nu era prea popular în România din vremea adolescenţei mele şi presupun că este ceva aproape la fel de exclusiv cum este golful oriunde în lume.

[EN] Initially in California (2007), then in Brighton (2008), I was first saw boats and marinas like those I had only seen in films.

[RO] Mai întâi în California (2007), apoi în Brighton (2008), am văzut pentru prima oară bărci şi porturi de agrement ca cele pe care le văzusem doar în filme.

[EN] I wasn’t quite mesmerized; I was reasonably thrilled, I could say, as few people would remain untouched by such a view.

[RO] N-am fost chiar hipnotizat; am fost rezonabil de încântat, aş putea spune, căci puţini oameni ar rămâne neatinşi de o astfel de privelişte.

[EN] There’s an air of perpetual leisure among these boats, as if their owners didn’t have problems (nor lives in general) like other people.

[RO] Este un aer de tihnă perpetuă între aceste bărci, de parcă proprietarii lor nu ar avea probleme (nici vieţi în general) precum alţi oameni.

[EN] It’s surely a false image, as there were also fishing boats (pics 5, 6, 8), but we like to dream that richness = happiness, don’t we?

[RO] Cu siguranţă, este o imagine falsă, căci erau şi bărci de pescuit (pozele 5, 6, 8), dar ne place să visăm că bogăţia = fericire, nu-i aşa?

[EN] The pictures in this 26th episode were taken in… – Brighton Marina, to the east of Brighton & Hove municipality, in East Sussex.

[RO] Fotografiile din acest al 26-lea episod au fost făcute în… – Brighton Marina, la est de municipalitatea Brighton & Hove, în East Sussex.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

5 comments:

Pr.Victor said...

De gustibus et coloribus non disputandum. Probabil ca daca am trai cate 1000 de ani am putea experia toate frumusetile naturii. Am putea fi pescari, am putea trai la munte, am vietui pe o statie orbitala sau intr-un iglu.
Desi e posibil ca intr-o mie de ani sa nu-ti doresti sa traiesti decat intr-un loc.
Ubi bene ibi patria.

MunteanUK said...

Niciodată nu le putem încerca chiar pe toate, nici măcar într-o mie de ani.

Şi chiar o mie de ani de-ar fi viaţa fiecăruia, poate tot nu ar fi suficient să ne săturăm de amăgiri şi tot am risca să 'ratăm', fatal, întâlnirea cu Hristos.

Uneori se nimereşte ca, din voia Domnului, unii să fim purtaţi prin diferite locuri, dar important este nu ce anume şi cât vedem, ci cum se lipeşte inima noastră de toate şi ce învăţăm din ceea ce vedem.

Este frumos la malul mării, într-o astfel de 'marina', dar să nu ne închipuim că cei care trăiesc acolo, care îşi permit un astfel de 'standard de viaţă' ar fi imuni la toate cele prin care trec muritorii.

Nu doar că toţi murim, dar bolile mai uşoare şi mai grele, plictisul, deziluziile, eşecurile, certurile, divorţurile, patimile îi lovesc şi pe aceia la fel ca pe noi, cei care 'nu ne permitem' traiul acolo.

Ba, poate, pricinile de nefericire pt cei care locuiesc în asemenea aparente 'colţuri de rai' or fi şi mai mari decât ale muritorilor care îşi duc traiul prin locuri mai 'banale'...

Pr.Victor said...

In general, cei care locuiesc in locuri "exotice" si se bucura de privilegii materiale trecatoare, se despart cu greu si mare parere de rau de lumea asta.

IULISA said...

Deosebit continutul blogului tau Am avut impresia ca am mers si eu prin acele locuri pe care le-ai descris in fiecare pagina.Am parcurs virtual o excursie care mi-a placut tare mult.
Numai bine!

MunteanUK said...

@ IULISA

Mulţumesc de aprecierile legate de 'excursia virtuală' pe care ţi-a prilejuit-o blogul meu!