Monday, 13 February 2012

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (24) – Emergency chargers / Încărcătoare de urgenţă

[EN] When I first saw them in Brighton, I thought they are another weird Brit stuff, although they were ‘made in China’. [RO] Când le-am văzut prima oară în Brighton, m-am gândit că sunt alte ciudăţenii britanice, deşi erau made in China’.

[EN] The more civilised the country you’re in, the less obvious seems the emergency. [RO] Cu cât este ţara mai civilizată în care te afli, cu atât mai puţin evidentă pare urgenţa.

[EN] As long as you’re not doing anything adventurous and not travel to remote, scarcely inhabited areas… I mean. [RO] Câtă vreme nu faci nimic adventuros şi nu călătoreşti către zone îndepărtate, puţin locuite... vreau să zic.

[EN] If you have no ‘fuel’ for a phone call, how likely is that everyone else around you have the same problem? [RO] Dacă nu ai suficient ‘combustibil’ pentru un apel telefonic, cât de probabil este ca toată lumea din jurul tău să aibă aceeaşi problemă?

[EN] And who hasn’t got a mobile phone in an EU country, in our times?! [RO] Şi cine n-are un telefon mobil într-o ţară UE, în vremurile noastre?!

[EN] Actually, these emergency mobile phone batteries (here, here, here) can be extemely useful these days. [RO] De fapt, aceste baterii de urgenţă pentru telefonul mobil (aici, aici, aici) pot fi extrem de utile în aceste zile.

[EN] Especially when you happen to be in parts of Romania swept by blizzards, facing blackouts of 4-5 days… [RO] În special când se întâmplă să fii în părţi din România măturate de viscole, înfruntând pene de curent de 4-5 zile…

[EN] …and you’re in need of making repeated calls or send SMSes to emergency services that are overwhelmed by a ‘Big Freeze’. [RO] …şi ai nevoie să faci apeluri disperate sau să trimiţi SMS-uri către servicii disperate care sunt copleşite un ‘Mare Îngheţ’.

[EN] Too bad that such batteries can’t save Nokia… But maybe states should store them along with fuel, blankets and food. [RO] Păcat că astfel de baterii nu pot salva Nokia... Dar poate că statele ar trebui să le stocheze alături de combustibil, pături şi alimente.

[EN] How long until a ‘clever guy’ makes a big business of of these items ? [RO] Cât o mai fi până ce un băiat deştept’ va face profit din aceste produse?

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: