Saturday, 27 August 2011

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (24)


[EN] A very beautiful spot of London, Belgravia, where the Romanian Cultural Centre (ICR – London, pictured here) is located.

[RO] Un foarte frumos loc din Londra, Belgravia, unde Centrul Cultural Român (ICR – Londra, pozat aici) este localizat.

[EN] Inaccesible to common mortals, it is one of the richest neighbourhoods of the world, where most houses (up to 99%) are incredibly white.

[RO] Inaccesibil muritorilor de rând, este unul dintre cele mai bogate cartiere ale lumii, unde cele mai multe case (până la 99%) sunt incredibil de albe.

[EN] Is the money of most notable residents (like Roman Abramovich) where equally white?!

[RO] Sunt şi banii celor mai notabili rezidenţi (precum Roman Abramovici) la fel de albi?!

[EN] Although spared of rioters’ fury, it is not spared of crime, however, people living there can afford paying for little private armies.

[RO] Deşi ferit de furia răsculaţilor, nu este chiar ferit de criminalitate, totuşi, oamenii care locuiesc acolo îşi permit să plătească pentru mici armate private.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

1 comment:

Denisa said...

"Delicioase" pozele