Thursday, 26 November 2009

[EN] Not worth trying in the UK / [RO] Nu merită încercat în UK (10)

[EN] Unless you are extremely thirsty – or rather have to swallow a badly tasting medicine – it’s not worth buying such a little bottle of mineral water. [RO] Dacă nu eşti extrem de însetat – sau mai degrabă trebuie să înghiţi un medicament rău al gust – nu merită să cumperi aşa o sticluţă de apă minerală.

[EN] It’s just drinkable, without having a particular taste... [RO] Este doar potabilă, fără să aibă un gust anume...

[EN] ...like someone accustomed with Romanian mineral waters would expect. [RO] ...cum cineva obişnuit cu apele minerale româneşti s-ar aştepta.

[EN] And it costs much too much, especially if it’s bought in a British airport. [RO] Şi costă mult prea mult, în special dacă este cumpărată într-un aeroport britanic.

[EN] All airports where I’ve been to were expensive (here’s an exception), but this little bottle sets some kind of record of expensiveness for me. [RO] Toate aeroporturile pe unde am fost sunt scumpe (iată o excepţie), dar această sticluţă stabileşte un fel de record de scumpete pentru mine.

[EN] With the money (over £ 2) I paid for it, anyone would change 10-12 returnable glass bottles for 10-12 filled-up ones in Romania. [RO] Cu banii (peste £ 2) pe care i-am dat pe ea, oricine ar preschimba 10-12 sticle returnabile pe unele pline în România.

[EN] Yes, this is how crazy price differences between civilised UK, and uncivilised Romania can often be. [RO] Da, atât de nebune pot fi diferenţele de preţ dintre ‘civilizata’ UK şi ‘necivilizata’ Românie.

[EN] Not that we should worry… Romania is quickly cathing up with all bad examples from the ‘civilised world’. [RO] Nu că ar trebui să ne îngrijorăm… România prinde din urmă toate exemplele proaste din ‘lumea civilizată’.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: