Monday, 16 May 2011

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (21)


[EN] Like millions of tourists before (and probably after) me, I didn’t see Nessie from the banks of Loch Ness. Of course, this didn’t surprise me :-)

[RO] Asemenea milioanelor de turişti înainte (şi probabil după) mine, n-am văzut-o pe Nessie de pe malurile Loch Ness. Desigur, aceasta nu m-a suprins :-)

[EN] On the other hand, a pleasant surprise was to find about St. Columba and the birth of (Orthodox) Christianity around this mysterious loch.

[RO] Pe de altă parte, o surpriză plăcută a fost să aflu despre St. Columba şi naşterea creştinismului (ortodox) în jurul acestui misterios lac.

[EN] It seems that even this Urquart Castle has to do with Christianity – it was built in the 1200s (ruined since 1692) very likely on the place where St Columba baptised a Pictish nobleman.

[RO] Se pare că şi acest Urquart Castle are de-a face cu creştinismul – a fost construit în anii 1200 (ruinat din 1692) foarte probabil pe locul unde Sf. Columba l-a botezat pe un nobil de-al picţilor.

[EN] Very old, after having lived a virtuous life to the extent a pagan knew what goodness is, Emchath was on his deathbed when he was baptised.

[RO] Foarte bătrân, după ce a trăit o viaţă virtuoasă în măsura în care un păgân ştia ce este bunătatea, Emchath era pe patul de moarte când a fost botezat.

[EN] Good (irreligious, ‘re-paganised’) people like their Pictish ancestor still live around Loch Ness today. May the Lord open their way to Him!

[RO] Oameni buni (nereligioşi, ‘re-păgânizaţi’) precum strămoşul lor pict locuiesc încă în jurul Loch Ness astăzi. Fie ca Domnul să le deschidă o cale către El!

[EN] The pictures in this 21st episode were take along… – Loch Ness, Scottish Highlands.

[RO] Fotografiile din acest al 21-lea episod au fost făcute de-a lungul… – Loch Ness, Scottish Highlands.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

3 comments:

Den said...

Interesant articolul :)
Recomandarea mea este să scrii în întregime un articol în una dintre limbi şi apoi traducerea acestuia. Varianta mixtă este obositoare şi mai greu de urmărit...

Mihai said...

Mie mi se pare ca varianta mixta e mai interesanta.

Superbe pozele.

MunteanUK said...

Den & Mihai,

va multumesc de aprecieri, dar si pentru sugestiile divergente asupra infatisarii acestui serial.

din ce 'reclamatii' am mai primit, scorul este de 2 la 1 in favoarea recomandarii Denisei.

ca sa vin (macar partial) in intampinarea unor sugestii anterioare in aces sens, am redus mult paragrafele, ba chiar am incercat sa le separ pe cele [EN] de cele [RO].

la inceputul serialelor bilingve era si mai 'inestetic', cu paragrafe de 7-8, chiar si 10 randuri. iar fragmentele [EN] si [RO] erau lipite.

totusi, si mie imi place varianta pe care Mihai o numit-o 'mixta' :-)