Tuesday, 8 February 2011

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (19)

[EN] Next to the sea, seen as ‘unequalled’ by many people, this fascinating building is considered the best tourist attraction in Brighton.

[RO] Pe lângă mare, văzută ca ‘de neegalat’ de mulţi oameni, această clădire fascinantă este considerată cea mai bună atracţie turistică din Brighton.

[EN] And by no means undeservingly, adds I – the one so little impressed by the outer appearance of Buckingham Palace in London.

[RO] Şi cu niciun chip pe nemeritate, adaug eu – cel atât de puţin impresionat de înfăţişarea exterioară a Palatului Buckingham din Londra.

[EN] This is the Royal Pavilion, a pre-Victorian building despised by the renowned Queen Victoria, because train acces made Brighton too crowded.

[RO] Acesta este Pavilionul Regal, o clădire pre-victoriană dispreţuită de renumita Regină Victoria, pentru că accesul cu trenul a făcut Brighton-ul prea aglomerat.

[EN] Building it began in 1787, and by 1830 the Royal Pavilion was bearing more Oriental influences than any other building in the UK.

[RO] Construcţia sa a început în 1787, iar prin 1930, Pavilionul Regal purta mai multe influenţe orientale decât orice altă clădire din UK.

[EN] Long before millions of Indians and Muslims would settle in 20th century Great Britain, the best of their architecture was incorporated in this marvelous palace.

[RO] Cu mult înainte ca milioane de indieni şi musulmani să se stabilească în Marea Britanie a secolului 20, ce avea mai bun arhitectura lor a fost încorporat în acest minunat palat.

[EN] The pictures in this 19th episode were taken in... – Brighton, East Sussex.

[RO] Fotografiile din acest al 19-lea episod au fost făcute în... – Brighton, East Sussex.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: