Tuesday, 27 May 2008

[EN] Not worth trying in the UK / [RO] Nu merită încercat în UK (4)

[EN] I don’t know anything about how Orange works in the UK, as for using your Vodafone subscription in the UK, don’t bother to ask anyone. I did, in at least a couple of their stores, plus inquiring Romanians living in the UK. [RO] Nu ştiu nimic despre cum merge Orange în UK, cât despre folosirea abonamentului Vodafone Ro în UK, nu vă obosiţi să întrebaţi pe nimeni. Am făcut-o eu, în cel puţin două magazine de-ale lor, plus iscodind români din UK.

[EN] Not only that the prices for calling Eastern Europe are no match for those offered by O2, yet if your mobile terminal is blocked within the Vodafone Ro network, don’t expect: 1) that it will also work in the Vodafone UK network, nor 2) that you’ll find a Vodafone store that could offer the unblocking service – not even for a fee! [RO] Nu numai că preţurile pentru sunatul în Europa de Est nu se compară cu cele oferite de O2, însă dacă aparatul îţi este blocat în reţeaua Vodafone Ro, nu te aştepta: 1) că va funcţiona de asemenea în reţeaua Vodafone UK, nici 2) că vei găsi un magazin Vodafone care să ofere serviciul de deblocare – nici măcar contracost!

[EN] In various little Arab, Pakistani, Indian etc stores you could have your mobile unblocked, for prices around £ 14-15. But’s not worth the fuss (some said they needed at least 3, and even 12 – ?! – hours for my model of Nokia 6234!) – I made up my mind. [RO] În diferite prăvălioare arabe, pakistaneze, indiene ai putea să-ţi deblochezi telefonul, pentru preţuri în jurul a £ 14-15. Dar nu merită osteneala (unii ziceau că au nevoie de 3, ba chiar 12 – ?! – ore pentru modelul meu de Nokia 6234!) – m-am decis eu.

[EN] So, I bought myself a rather primitive (but brand new) Nokia 1110i, for £ 30. A Chevening Fellow smarter than me got a similar phone, plus a SIM card, for only £ 25! [RO] Astfel, mi-am cumpărat un model mai degrabă primitiv (dar nou-nouţ) de Nokia 110i, pentru £ 30. Un Chevening Fellow mai isteţ decât mine şi-a luat un telefon similar, plus un SIM card, pentru numai £ 25!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: