Friday, 2 March 2012

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (25) – A facelift / Un lifting facial

[EN] Even Big Brother needs a facelift from time to time. [RO] Chiar şi Big Brother are nevoie de un lifting facial din când în când.

[EN] As these images – taken in London, in the Whitehall area, somewhere near the HM Treasury – prove. [RO] După cum aceste imagini – făcute la Londra, în zona Whitehall, undeva lângă HM Treasury – dovedesc.

[EN] The wolf may change his hair but not his surveilling nature. [RO] Şi-o fi schimba lupul părul, dar nu şi năravul supraveghetor.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: