Friday, 29 June 2012

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (34) – St. Peter and St. Paul / Sf. Petru şi Sf. Pavel

[EN] I’ll refrain from making any reference to the politically incorrect term ‘heresy’ – let us just look at the images! [RO] Mă voi abţine să fac vreo referire la termenul incorect politic erezie’ – doar să privim aceste imagini!

[EN] For Roman Catholics (little town of Cascais, Portugal), the Apostles look like fierce heroes from ancient Greece. [RO] Pentru romano-catolici (orăşelul Cascais, Portugalia), Apostolii arată ca nişte eroi fioroşi din Grecia antică.

[EN] In the Orthodox outlook (Cocoş Monastery, TL county), they are humble people (maybe hungry and recently beaten). [RO] În perspectiva ortodoxă (Mănăstirea Cocoş, jud. TL), ei sunt oameni umili (poate flămânzi şi recent bătuţi).

[EN] Needless to say which images speak better to our hearts about these saints… [RO] Inutil a spune care imagini vorbesc mai bine inimilor noastre despre aceşti sfinţi…

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: