Friday, 2 November 2012

[EN] Punished smokers / [RO] Fumători pedepsiţi

[EN] I admit that sinful I sometimes can’t help enjoying when I watch the sad view of some ‘punished smokers’. [RO] Admit că păcătosul de mine uneori nu mă pot abţine a mă bucura când urmăresc trista de privelişte a unor ‘fumători pedepsiţi’.

[EN] I remember the long hours when I breathed in the sickening smoke... at school, at work, on the street, in pubs, sometimes even on beaches or in parks. [RO] Îmi amintesc lungile ore când am inspirat scârbosul fum… la şcoală, la serviciu, pe stradă, în localuri, uneori chiar şi pe plaje sau în parcuri.

[EN] Nevertheless, there’s nothing funny – neither I, nor anyone else should laugh at these enslaved people. [RO] Cu toate acestea, nu este nimic amuzant – nici eu, nici altcineva nu ar trebui să râdă de aceşti oameni înrobiţi.

[EN] None of us would look better if our power of will were diminished by nicotine and the tyranny of hedonism. [RO] Niciunul dintre noi nu ar arăta mai bine dacă puterea voinţei ne-ar fi diminuată de nicotină sau de tirania hedonismului.
[EN] This is how those once ‘cool’ smokers (like these teens drinkers) look when they grow up… pretty ‘un-cool’, I’d say… [RO] Aşa arată acei cândva ‘cool’ fumători (precum aceşti băutori adolescenţi) când cresc mari... destul de ‘ne-cool’ aş zice eu...

[EN] Sidelined: taken out of their daily routine, out of their work environment or even out of buildings. [RO] Marginalizaţi: scoşi din rutina zilnică, afară din mediu de lucru sau chiar afară din clădiri.

[EN] Smoking is no longer a comfortable experience in most of EU countries and the USA. It still is in China and Russia. [RO] Fumatul nu mai este o experienţă confortabilă în cele mai multe state UE şi în SUA. Este încă în China şi Rusia.

[EN] Lighting a cigarette has become something that must always be done outside… And not only outside the European Commission headquarters in Brussels (pic 1). [RO] Aprinderea unei ţigări a devenit ceva care trebuie făcut întotdeauna afară… Şi nu doar în afara sediului Comisiei Europene din Bruxelles (poza 1).
[EN] Smokers are compelled to go out in front of little stores in Brighton (2) or to descend 30-40-50 floors in New York City. [RO] Fumătorii sunt forţaţi să iasă afară în faţa unor mici prăvălii din Brighton ori să coboare 30-40-50 de etaje în New York City.

[EN] And that may not be the worst. They could be crammed into glass cubes like in the Airport of Munich (3)… [RO] Şi aceasta s-ar putea să nu fie cel mai rău. Ar putea fi înghesuiţi în cuburi de sticlă precum în Aeroportul din Munchen (3)...

[EN] Is it good? Is it bad? Is it discriminatory? Is it politically correct? What about the efficiency of these constraints? [RO] Este bine? Este rău? Este discriminatoriu? Este politic corect? Ce putem zice de eficienţa acestor constrângeri?

[EN] Maybe some good results will be observed over the decades, when other cause of death would seem insurmountable… [RO] Poate că unele rezultate bune vor fi observate peste decenii, când alte cauze ale morţii vor părea insurmontabile…

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

4 comments:

Mihai said...

Sunt si eu curios cat de eficiente sunt aceste masuri in a-i "ajuta" pe oameni sa se lase de fumat. Cu siguranta mai eficiente decat imaginile cu Mihaela Radulescu dezbracata...

MunteanUK said...

Nu este suficient să 'dezbraci' vreo persoană publică pentru a convinge pe cineva să se lase de fumat.

O astfel de abordare a unui subiect grav (ieşirea din robia tutunului) îmi pare de-a dreptul ridicolă.

Lidia Dinu said...

Dacă motivația renunțării la tutun nu vine din interior, cred că niciun mijloc coercitiv extern nu poate da roade. Atunci când omul va conștientiza că fumând nu își împlinește o simplă plăcere, ci atentează la trupul lui, ”Templu al Duhului Sfânt”, îi va fi ușor să renunțe la această patimă. Plăcerea fumatului ascunde de multe ori un vid spiritual.

MunteanUK said...

@ Lidia Dinu

Coerciţia le este de folos, indirect, nefumătorilor, care nu mai sunt expuşi la fum în aceeaşi măsură ca acum 10-15 ani.

Acum vreo 2-3 decenii, chiar şi în avioane se fuma, doar scaunele erau dotate cu scrumiere!

*

Am o mare admiraţie pentru toţi cei care, uneori fiind indiferenţi dpvd religios, reuşesc să se lase.

În schimb, am o mare strângere de inimă, un dubiu - e vina mea că judec, că n-am dragoste! - faţă de cei care îşi zic 'credincioşi', dar încă pun ţigara în gură...