Monday, 13 August 2012

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (22)

[EN] Knowing how eccentric some of them can be, I’m rarely surprised to find Brits interested in some… very exotic topics. [RO] Ştiind ce excentrici pot fi unii dintre ei, rar sunt surprins să găsesc britanici interesaţi de nişte... subiecte foarte exotice.

[EN] What can still surprise are Britons familiar with niche topics about Romania. [RO] Ceea ce poate încă să mă surprindă sunt britanici familiarizaţi cu subiecte de nişă despre România.[EN] This site offers valuable information (probably known by few Romanians) and very good pics of Romania’s trams. [RO] Acest site oferă informaţii valoroase (probabil ştiute de puţini români) şi poze foarte bune cu tramvaiele României.

[EN] It’s a little ‘tram history course’ from the late 19 century to the present day. [RO] Este un mic ‘curs de istorie a tramvaielor’ de la sfârşitul secolului al 19-lea până astăzi.

 
[EN] Another site evokes Nicolae Ceauşescu’s Romania, as the author travelled through our country in 1982. [RO] Un alt site evocă în special România lui Nicolae Ceauşescu, căci autorul a călătorit în ţara noastră în 1982.

[EN] The original blogger*** passionately searched for trams even in... Siberia. [RO] Originalul blogger*** a cautat pasionat tramvaie chiar în... Siberia. 


*** NOTE: [EN] Richard Lomas passed away on May 25, 2012, I am told by his wife via e-mail. However, all his websites will be kept online and I warmly advise visiting them! *** NOTĂ: [RO] Richard Lomas a murit pe 25 mai, 2012, îmi spune soţia lui prin e-mail. Totuşi, toate siteurile sale vor fi ţinute online şi sfătuiesc călduros vizitarea lor!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: