Monday, 31 October 2011

God’s place in a humanist society (20) [Locul lui Dumnezeu într-o societate umanistă]

Can a bunch of rocks (be them gemstones), crystals and other objects with ‘magic powers’ offer answers to any of human being’s most burdensome questions?

Do they know where are we coming from and where are we heading to? Should we revere them as our ancestors of billions of years ago?

Can they predict our future, helping us avoid its traps and take advantage of opportunities? Can they lead us on the path to happiness?

Can they make our death, if not avoidable, at least meanigful? Can they take save us or somehow help us save ourseleves from meaninglessness?

What does matter know about our minds, bodies and spirits? Oh, if we were to look through Darwinian horse glasses, maybe it could all make sense!

As long as even our dreams and feelings are but ‘chemical reactions’, as many ‘wise’ scientists say, it appears logical that matter knows more about us than we know ourselves.

There is no God, no ultimate moral authority, there’s but an array of ‘laws of physics’, smart guys like Stephen Hawking claim from the soapbox height of their ‘scientific authority’.

Others, wiser than the above mentioned ‘wise people’, exploit the need for answers or (maybe more likely) for ‘having fun’ of many.

Thus they open stores like this Psyche’s Garden (in St Andrews) selling stones that “alleviate pains,” “dissipate negative emotions” or “facilitate meditation and stimulate the third eye.”

They may not truly believe that Yoga, Shamanic and Wiccan traditions, Tarot, Astrology, and this ‘spiritualised’ Mineralogy, held any valuable answers for mankind.

As business savvy people, they have just find out how to profiteer in a world where ‘spiritual goods’ can be traded like any other things.

It may be profitable enough to sell little stones as if they had any miraculous powers, as if they could open doors for answers to question of spiritual nature.

They don’t. They are all hoaxes of funny ways of killing one’s time, although there’s really nothing fun about wasting time.

The interest in these stones – be it expressed as part of a genuine ‘spiritual quest’ or ‘just for fun’ – only proves how much in need of their Maker people in secular societies are.

There’s an unquenchable thirst for a meaning, for something deeper and greater than all the prefabricated meanings offered as tradabele goods or cultural values.

Sadly, people don’t realize that the meaning of life is but one and there are not alternative choices available, like there are plenty in the consumerist world we are living in.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Friday, 28 October 2011

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (21)

[EN] Having tasted them twice (in 2008 and 2009), I recommend these pies as something worth trying in the UK. [RO] După ce le-am gustat de două ori (în 2008 şi 2009), recomand aceste plăcinte ca ceva demn de încercat în UK.

[EN] I’m not sure they are typically Scottish; I’m only sure that I liked these pies made by at the Pie Maker, Edinburgh. [RO] Nu-s sigur că sunt tipic scoţiene; sunt sigur doar că mi-au plăcut aceste plăcinte făcute la Pie Maker, Edinburgh.

[EN] Similar pies (partially resembling the West Cornwall Pasty) can be found in about a dozen places only around South Bridge. [RO] Plăcinte similare (parţial asemănătoare cu West Cornwall Pasty) pot fi găsite în vreo duzină de locuri doar în jurul South Bridge.

[EN] Like in most UK fast food outlets, the employees were immigrants. [RO] Ca în cele mai multe localuri fast food din UK, angajaţii erau imigranţi…

[EN] …a puny Portuguese woman baking the pies, and a hulky Polish (smiling in the first pic :-) guy selling them. [RO] …o micuţă portugheză cocea plăcintele şi un polonez masiv (care zâmbeşte în prima poză :-) le vindea.

[EN] A poster claimed that these pastry products contain less calories than the average double sandwich… [RO] Un afiş pretindea că aceste produse de patiserie conţin mai puţine calorii decât un sandviş dublu obişnuit...

[EN] …that is the ‘slow killer’ whose weapons are butter, cream, and mayonnaise filling. [RO] …adică ‘ucigaşul lent’ ale cărui arme sunt untul, smântâna şi maioneza.

[EN] I don't know how true this claim is, however, this kind of pies make a difference from the offer of… cold sandwiches. [RO] Nu ştiu cât de adevărată este pretenţia aceasta, totuşi, acest tip de plăcinte sunt ceva diferit de oferta de… sandvişuri reci.

[EN] For who’s interested, some exclusively vegetarian fillings can be considered a good fasting food. [RO] Pentru cine este interesat, câteva umpluturi exclusiv vegetariene pot fi considerate o buna mâncare de post.

[EN] The slogan “prices are born here but raised elsewhere” was probably not far form reality. [RO] Sloganul “preţurile se nasc aici, dar sunt crescute altundeva” probabil că nu era departe de realitate.

[EN] The cheapest pie (containing beef or pork sausage) was no more than 85 pence, while the most expensive one cost £ 1.80. [RO] Cea mai ieftină plăcintă (conţinând carne de vită sau cârnat de porc) costa £ 1,80.

[EN] Most other pies (with meat, vegetable or fruit fillings) cost £ 1.20-1.35. But these were pre-VAT increase prices… [RO] Cele mai multe alte plăcinte (cu umpluturi de carne, legume sau fructe costau £ 1,20-1,35. Dar acestea erau preţuri pre-creşterea TVA

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Monday, 24 October 2011

Din raidurile mele prin inima Scoţiei (23) [From my forays into Scotland's heartland]

De cum le-am descoperit, am lăudat suvenirurile din Londra, ca fiind un pic cu mai multe plusuri decât minusurile pe care le găseşti la astfel de obiecte în alte părţi ale lumii.

Iată că aşa s-a nimerit ca, după mai multă vreme, să apuc să le laud şi pe cele găsite în Edinburgh, un ‘oraş-acasă-ideală’ vizitat de trei ori până acum.

La fel ca în Londra sau în orice altă capitală a lumii (inclusiv în Washington DC, Paris, Roma sau Berlin!), mai dai şi aici peste suveniruri made in China’.

Ba chiar am aflat şi m-am grăbit să cumpăr (pentru inscripţiile cu Scotland şi drapelul cu Crucea Sf. Andrei) şi peste nişte tricouri  made in Haiti’ (poza 5).

Mare ţeapă am luat, căci deşi erau de bumbac 100% (şi după ce scria pe etichetă, şi la atingere), aveau o duhoare de parcă ar fi fost produse într-o tăbăcărie :-(

Aceasta a fost singura experienţă negativă. Restul suvenirurilor văzute, pipăite şi cumpărate au fost toate de nota zece.

Mai ales cele cu adevărat made in Scotland’, din lână locală (plovăre, fulare, căciuli, fuste, şepci etc), sau biscuiţii de ovăz (4) – şi gustoşi, şi buni pentru digestie.

De la deja clasicele brelocuri şi magneţi de frigider (3) sau căni (2) până la rechizite cu însemne scoţiene (1), toate mi-au plăcut.

Iar acestea erau, în mare, lucrurile de găsit pretudindeni în oraş, pe când cele mai bune suveniruri (dar şi mai usturătoare ca preţ) se găsesc la Edinburgh Castle.

Oferta este foarte bogată, toate produsele sunt, efectiv, realizate în Scoţia, dar şi de o calitate care îşi merită banii şi nici nu te face de râs dacă îţi decorezi casa cu ele.

Astfel de obiecte chiar frumoase, nu doar bune de a te da mare că le ai din Scoţia sunt tapiţeriile tradiţionale (6), mai interesante decât clasicele Răpiri din Serai :-) zic eu...

Dacă nu-ţi permiţi una de perete, te poţi mulţumi cu o faţă de masă sau semn de carte (9) sau cu un joc de şah (10), deşi destul de costisitor (£ 50).

Faţă de cănile de duzină din oraş, la castel găseşti unele şi mai frumoase, şi de 4-5 ori mai scumpe (13).

Mai poţi cumpăra cărţi de joc cu imagini din Scoţia (14) , bijuterii (12), săpunuri (13), săbii şi diademe pentru copii (8) şi jucării pentru colecţionari de toate vârstele (7).

[Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la/For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Friday, 21 October 2011

UK’s motor vanity fair (23) [Bâlciul deşertăciunilor cu motor din UK]

Apart from a brief trip to Berlin (some pictures of it on this blog), I didn’t have the chance to know how German cars ‘fit’ into the landscape of German cities.

However, I must say that they surely fit on the streets of an elegant British city like Edinburgh  where I saw hundreds of them and I wish I knew why most were either black or grey?! :-)

While even an iconic brand like the Mini is produced under German management (+ technical leadership, I presume), there’s no doubt that Brits love German cars.

Just like Americans who – irrespective of their patriotism requiring them to give a helping hand to their national car manufactures – keep buying German and Japanese brands.

The same ‘love story’ between motorists and German cars can be witnessed in Eastern Europe, although, with some typically ‘Oriental’ features.

In several countries neighbouring the EU, these cars are stolen from richer countries like some men used to kidnap their wives some no longer than a century or so ago.

Then, most of these cars are second hand vehicles, nevertheless, sometimes considered better than brand new cars like Dacia.

And there’s one more peculiarity of these cars – they are quite often driven by a particularly kind of people, the ‘manelists’, devout listeners of ‘manele’.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Wednesday, 19 October 2011

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (26)

[EN] Some people around me (and many more out of my close circle, of course) are quite crazy about the sea. Seeing it is a yearly ‘must-do-thing’.

[RO] Unii oameni din jurul meu (şi mult mai mulţi din afara cercului apropiat, desigur) sunt destul de înnebuniţi după mare. A o vedea este un ‘lucru-ce-trebuie-făcut anual.

[EN] So have been all the women that I have ever been romantically involved with. To a certain extent, their imagined happiness had something to do with….

[RO] La fel au fost toate femeile cu care am avut de-a face romantic cândva. Într-o anumită măsură, fericirea lor imaginată avea ceva de făcut cu…

[EN] …waves, breeze, sand, seagulls, sunrises and sunsets, sea shells, sun bathing, totuşi, not with… sailing. Out of fear of sea-sickeness? Maybe not…

[RO] …valuri, briză, nisip, pescăruşi, răsărituri şi apusuri, scoici, bronzat, totuşi, nu şi cu… navigatul. De frica răului de mare? Poate nu...

[EN] Actually, sailing was not very popular in Romania of my teenage years, and I assume it is something almost as exculsive as golf is anywhere in the world. 

[RO] De fapt, navigatul nu era prea popular în România din vremea adolescenţei mele şi presupun că este ceva aproape la fel de exclusiv cum este golful oriunde în lume.

[EN] Initially in California (2007), then in Brighton (2008), I was first saw boats and marinas like those I had only seen in films.

[RO] Mai întâi în California (2007), apoi în Brighton (2008), am văzut pentru prima oară bărci şi porturi de agrement ca cele pe care le văzusem doar în filme.

[EN] I wasn’t quite mesmerized; I was reasonably thrilled, I could say, as few people would remain untouched by such a view.

[RO] N-am fost chiar hipnotizat; am fost rezonabil de încântat, aş putea spune, căci puţini oameni ar rămâne neatinşi de o astfel de privelişte.

[EN] There’s an air of perpetual leisure among these boats, as if their owners didn’t have problems (nor lives in general) like other people.

[RO] Este un aer de tihnă perpetuă între aceste bărci, de parcă proprietarii lor nu ar avea probleme (nici vieţi în general) precum alţi oameni.

[EN] It’s surely a false image, as there were also fishing boats (pics 5, 6, 8), but we like to dream that richness = happiness, don’t we?

[RO] Cu siguranţă, este o imagine falsă, căci erau şi bărci de pescuit (pozele 5, 6, 8), dar ne place să visăm că bogăţia = fericire, nu-i aşa?

[EN] The pictures in this 26th episode were taken in… – Brighton Marina, to the east of Brighton & Hove municipality, in East Sussex.

[RO] Fotografiile din acest al 26-lea episod au fost făcute în… – Brighton Marina, la est de municipalitatea Brighton & Hove, în East Sussex.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Monday, 17 October 2011

Femeile în UK (23) [Women in the UK]

Dacă aş spune că nu este decent, mi se poate arunca în faţă un “bigotule”, cu toată furia feministă contra care cuiva care atentează la sacralizatul adevăr secular al vremurilor noastre – fac-ce-vreau”, în speţă “mă-îmbrac-cum-vreau”.

De aş zice că nu este estetic, mi s-ar putea reproşa că-s un “pervers neruşinat”, care vrea să sugereze că ar putea exista şi o variantă estetică a ipostazelor surprinse de cele două imagini.

Adaug însă şi precizarea că era într-un 4 aprilie, respectiv 7 martie, aşadar cât de caldă putea să fie vremea în UK, aşa încât să simţi nevoia de răcorire?

Aş mai putea zice şi că nu este sănătos (pentru muşchii spatelui, rinichi, vezica urinară, ovare etc), caz în care prevăd că aş fi înfruntat cu replica “da’ ce te roade grija?” sau cu acuzaţia că nu pricep eu cum stă treaba cu moda, că doar “aşa se poartă”.

Poate fi o consolare faptul că doar din întâmplare am făcut pozele în UK, dar putea fi oriunde altundeva în lumea noastră aşa-zis ‘civilizată’?

E drept, n-o fi ceva demn de interdicţii severe, precum fumatul, dar nu-i o supidă modă care să îngrijoreze orice Stat dădacă?

[Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la/For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]